CO2;P(vB), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

1472

SP: NPU01472

 

Kortnavn

CO2;P(vB)

 

Synonym

(vB)-Carbonat, Carbondioxid, Total CO2


IUPAC

NPU01472 P(vB)- Carbondioxid; stofk. = ? mmol/l

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

Dagligt

Klinisk Biokemi Holbæk, Køge, Roskilde, Nykøbing F., Næstved og Slagelse.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype: Heparin-gelglas

 

Mængde: 2 ml plasma

 

Prøvebehandling

Prøvetagning skal være anaerob. Proppen må ikke tages af glasset, da det giver tab af CO2.

Langvarig stase ved veneblodtagning kan forårsage CO2-ophobning.

 

 Centrifugering inden:

 

 6 timer efter prøvetagning

 

 Opbevaring efter adskillelse:

 Holdbar 6 timer ved 20 °C efter prøvetagning. 

 Plasma må ikke afpipetteres.

 

 Forsendelse:

 Kan ikke indsendes.

 

 

Referenceinterval

23 – 32 mmol/l

 

Indikation

Væske-, elektrolyt- og syre/base-forstyrrelser mhp. diagnose af mulig metabolisk acidose eller alkalose. Ændring i Total CO2 benyttes som et nosiometrisk mål for ændring i E-Base-Excess.

 

Medicinsk baggrund

 

Tolkning

Carbondioxid (total) omfatter al carbondioxid der kan frigøres ved syretilsætning dvs carbonation, hydrogencarbonation, samt carbaminogrupper.
Forhøjede værdier (op til 60 mmol/l) kan skyldes primær hypercapni, primær eller kompensatorisk metabolisk alkalæmi. Nedsatte værdier (ned til ca. 1 mmol/l) kan skyldes primær hypocapni, primær eller kompensatorisk metabolisk acidæmi.

Total CO2 falder i sidste trimester af graviditeten til ca. 20 mmol/l pga. fald i pCO2.

 

Molvægt

44,01 g/mol

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

Niveau 16 mmol/l

Niveau 19 mmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

16,5 %

18,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

4,0 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*                

28,4 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-21


 
21.12.2020