Cardiolipin-Ab gruppe;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

17553

SP: NPU17553

  

Kortnavn

Cardiolipin-Ab gruppe;P

 

Synonym

Fosfolipid-antistof

ACA

 

Analyseforkortelse

Cardi gr

 
IUPAC

NPU17553 P—Cardiolipin-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)

  

Gruppen består af:

NPU12020 P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU12021 P—Cardiolipin-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 
Udføres

Dagligt 

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Nykøbing F og Roskilde 

  

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

 

Glastype:

Gelglas

  

Mængde:

Minimum 500 µL serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar 2 døgn i fuldblod ved 20-25 °C.

 

 

Centrifugeres inden

2 døgn efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse2 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 1 år ved -20 °C. Opbevares på køl eller frost indtil forsendelse.

 

Forsendelse:

 


Kan forsendes med almindelig post.

              
Referenceområde

Cardiolipin-Ab(IgG)

 Cardiolipin-Ab(IgM)

Tolkning

<10 kU/L

<10 kU/L

Negativ

10–40 kU/L

10–40 kU/L

Tvivlsom (gråzone)

>40 kU/L

>40 kU/L

Positiv

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

     

Indikation

Mistanke om primært antifosfolipidsyndrom hos patienter med venøs eller arteriel trombose, abortus habitualis, trombocytopeni eller blødning uden kendt ætiologi; endvidere mistanke om sekundært antifosfolipidsyndrom ved f.eks. SLE. Apopleksi hos yngre personer.

 

 

Medicinsk baggrund

Fosfolipider forekommer i alle cellemembraner. Cardiolipin er et fosfolipid påvist i bl.a. den indre mitokondriemembran. Antifosfolipid-antistoffer er en heterogen gruppe af autoantistoffer, der reagerer med plasmaproteiner bundet til fosfolipid. Visse reagerer med beta-2-glycoprotein bundet til cardiolipin; andre hæmmer den fosfolipidbetingede stimulation af koagulationskaskaden. Aktivering af antistofferne resulterer i en prokoagulant effekt.

  

Tolkning

Anti-fosfolipid-syndrom kræver mindst to positive IgG-Cardiolipin-antistofbestemmelser med mindst 12 ugers mellemrum. Supplering med funktionelle analyser for Lupus Antikoagulans tilrådes.

    

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

24 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

  

 Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 37 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-02-10


 
10.02.2020