Cardiolipin-Ab gruppe;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

17553

SP: NPU17553

   

Kortnavn

Cardiolipin-Ab gruppe;P

  

Synonym

Fosfolipid-antistof

ACA

   

Analyseforkortelse

Cardi gr

    

IUPAC

NPU17553 P—Cardiolipin-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)

   

Gruppen består af:

NPU12020 P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU12021 P—Cardiolipin-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

   

Udføres

Udføres i dagtiden på hverdage i de Klinisk Biokemiske Afdelinger i Nykøbing F og Roskilde.

  

Svartider
Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK 597944

   

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

   

Serum

   

Glastype

Gelglas

 

Mængde

Minimum 500 µL serum

   

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 2 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 2 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 1 år ved -20 °C. 

 Opbevares på køl eller frost indtil forsendelse.

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 Interferens: Rheumafaktor (RF) - se Tolkning

   

Referenceområde

Cardiolipin-Ab(IgG)

 Cardiolipin-Ab(IgM)

Tolkning

<10 kU/L

<10 kU/L

Negativ

10–40 kU/L

10–40 kU/L

Tvivlsom (gråzone)

>40 kU/L

>40 kU/L

Positiv

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

   

Indikation

Mistanke om primært antifosfolipidsyndrom hos patienter med venøs eller arteriel trombose, abortus habitualis, trombocytopeni eller blødning uden kendt ætiologi; endvidere mistanke om sekundært antifosfolipidsyndrom ved f.eks. SLE. Apopleksi hos yngre personer.

   

Medicinsk baggrund

Fosfolipider forekommer i alle cellemembraner. Cardiolipin er et fosfolipid påvist i bl.a. den indre mitokondriemembran. Antifosfolipid-antistoffer er en heterogen gruppe af autoantistoffer, der reagerer med plasmaproteiner bundet til fosfolipid. Visse reagerer med beta-2-glycoprotein bundet til cardiolipin; andre hæmmer den fosfolipidbetingede stimulation af koagulationskaskaden. Aktivering af antistofferne resulterer i en prokoagulant effekt.

   

Tolkning

Anti-fosfolipid-syndrom kræver mindst to positive IgG-Cardiolipin-antistofbestemmelser med mindst 12 ugers mellemrum. Supplering med funktionelle analyser for Lupus Antikoagulans tilrådes.


OBS! Tilstedeværelse af Rheumafaktor (RF) kan forstyrre bestemmelsen af Cardiolipin-IgM;P.

   

Variation på analyseresultater

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

24 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

   

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 37 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-05-06


 
06.05.2021