Klorid;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

1536 Klorid (vb)

246 Klorid (syrebase)

SP nr.: NPU01536

 

Kortnavn

Klorid

 

Synonym

Chlorid, Cl


IUPAC

NPU01536 P—Chlorid; stofk. = ? mmol/l  

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt.

De Klinisk Biokemiske afdelinger, Region Sjælland

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Li-heparin-plasma (veneprøver) /hepariniseret fuldblod (arteriesprøjter og kapillærrør)

Glastype: Heparin-gelglas (veneprøver), hepariniseret arteriesprøjter eller kapillærrør

Mængde: min 1 ml. fuldblod (veneprøver), 0,5 ml fuldblod (arteriesprøjter) og 100 µl fuldblod (kapillærrør) 

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 1 døgn i fuldblod og 7 døgn som afpippeteret plasma ved 20o C

Forsendelse: Centrifugeret gelglas kan sendes med almindelig post

Referenceinterval

98 - 106 mmol/l 

 

Indikation

Kontrol ved korrektion af metabolisk acidose. Forstyrrelser i vand-, elektrolyt- og syre/base-stofskiftet. 

 

Medicinsk baggrund

Klorid er den dominerende ekstracellulære anion. Kroppens totale indhold af chlorid er ca. 33 mmol/kg legemsvægt. Omkring 95% af chloridudskillelsen sker gennem nyrerne under normale forhold. Udskillelsen med sved er normalt beskeden, men kan stige kraftigt i stærk varme.

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved metabolisk acidose samt hyperton dehydrering.

Nedsatte værdier ses ved metabolisk alkalose, respiratorisk acidose, hypoosmolære tilstande samt lactatdannelse. Chlorid kan også være nedsat ved overhydrering og ved hjerteinsufficiens med ødemer.

Beregning af ”anion gap” kan give information om begyndende lactatophobning i blodet.

 

Molvægt

35,453 g/mol

 

Referencer

Bl.a. Lyngbye J (fagredaktør): "Lyngbyes Laboratoriemedicin", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2010.

 

Revideret

2020-07-06


 
05.08.2020