Kolesterol HDL;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1567

SPnr: NPU01567

 

Kortnavn

Kolesterol HDL;P

 

Synonym

Cholesterol HDL

 

Analyseforkortekse

Kolesterol HDL


IUPAC

NPU01567 P-Kolesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse, Kalundborg. 


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

1mL

 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Fuldblod er holdbar mindst 10 timer ved 21°C.

 

Centrifugeres inden:

2 døgn

 

Opbevaring efter adskillelse: 2 døgn ved 20°C, 7 døgn ved 4°C, 3 mdr. ved -20°C.
Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

 

Interferens:

Ved svær hypertriglyceridæmi kan ses for lav HDL-cholesterolkoncentration. Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin og/eller sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

 

ReferenceintervaL

Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Piger og Drenge 0 dage  15 dage  0,4 - 1,1*  mmol/L 

Piger og Drenge 

15 dage

1 år

0,3 - 1,8*

mmol/L

Piger og Drenge 1 år  4 år  0,8 - 1,6* 

mmol/L

Piger og Drenge

4 år

6 år

0,9 - 1,9*

mmol/L

Piger 6 år  19 år  1,0 - 2,3* 

mmol/L

Drenge  6 år  14 år  1,0 - 2,3*  mmol/L
Drenge 14 år 19 år  0,8 - 2,0*  

Kvinder 

19 år

1,0 - 2,7**

mmol/L

Mænd  19 år  0,8 - 2,1** 

mmol/L

Reference *DSKB 2016,** NORIP


Indikation 

Personer i højrisikogruppe for udvikling af arteriosklerotisk hjerte-kar-sygdom. Screening for og udredning af hypercholesterolæmi samt behandling af dyslipædimier.

1) Børn og søskende til yngre personer med ovennævnte sygdom.

2) Personer med en eller flere risikomarkører for udvikling af hjerte-kar-sygdom (hypertension, diabetes, rygning).

Personer med manifest hjerte-kar-sygdom på arteriosklerotisk basis (angina pectoris, AMI (3 mdr senere), claudicatico intermittens, samt ved kliniske tegn på cholesterolæmi (xanthelasmata)).

 

Medicinsk baggrund

HDL-cholesterol findes indeholdt i alfa a1-lipoprotein-fraktionen, bundet til flere typer apo-proteiner, hvoraf apolipoproteinet A-1 er det vigtigste. Det anbefales, at forholdet mellem total-cholesterol og HDL-cholesterol skal være mindre end 5.

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved fysisk aktivitet, alkoholindtagelse og behandling med østrogener og fenytoin.

Nedsatte værdier ses ved adipositas, hos rygere og ved behandling med gestagener, thiazider og visse betablokkere. Lavt HDL-cholesterol er en risikofaktor for kardiovaskulær sygdom. Et lavt indhold af HDL-cholesterol kan være forbundet med et forhøjet indhold af triglycerid (og vice versa). Der er ingen indikation for, at et lavt indhold af HDL-cholesterol i sig selv er behandlingskrævende. Det vides ikke med sikkerhed, om det er det lave indhold af HDL eller det høje indhold af triglycerid, der øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

 

Signalværdier

Anbefalede værdier ved forebyggelse for iskæmisk hjertesygdom samt hos patienter med etableret hjertesygdom, anden arteriosklerotisk karsygdom eller diabetes mellitus: 

Parameter

Forebyggelse

Etableret hjertekarsygdom eller diabetes mellitus

P-Cholesterol

< 5,0 mmol/L

< 4,5 mmol/L

P-Cholesterol, LDL

< 3,0 mmol/L

< 2,5 mmol/L

P-Cholesterol, HDL

>1,0 mmol/L

> 1,0 mmol/L

P-Triglycerider

< 2,0 mmol/L

< 2,0 mmol/L

 

(Referencer: Dansk Kardiologisk Selskab: Klaringsrapport nr. 7, 2000 og Lyngbye J (fagredaktør): "Lyngbyes Laboratoriemedicin", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2010).

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,7 mmol/L Niveau 1,3 mmol/L Niveau 1,5 mmol/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 11,2 % 10,9 % 11,2 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 7,3 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 26 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-08-14

 


 
13.10.2020