Reticulocytter; B-, KBA

 

Kvantitetsnummer

8694

SP: NPU18157

 

Kortnavn

Reticulocytter;B

 

IUPAC

NPU08694 B—Reticulocytter; antalk. = ? × 109/L 

Udover antalskoncentra­tionen kan også måles forskellige andre variable, fx reticulo­cytter­nes middelcellevolu­men, middelhæmoglobin­indhold og modningsindeks - disse indgår i gruppen:

NPU18157 B—Reticulocytter; egenskabsart(liste; proc.) 

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

 

Prøvemateriale

Glastype:  EDTA-glas (lilla)

Mængde:  0,5  ml

Skal IKKE centrifugeres

 

Prøvebehandling

Opbevaring ved 20 °C: 1 døgn

 

Opbevaring ved 4 °C: 1 døgn

 

Forsendelse:  Q-mærket post (mandag-fredag) samme dag

 

 

Referenceinterval:
 

KønAlderIntervalEnhed
1 dage – 4 dage **148 – 216

109/L

 4 dage – 1 måned **51 – 110

109/L

 1 måned - 6 måneder**37 - 120

109/L

 6 måneder – 8 år

**29 – 106

109/L

Pige/kvinde8 år - 19 år**36 - 100

109/L

Dreng/mand8 år - 19 år**45 - 110

109/L

 

>18

*25 - 99

109/L

Kilde: *RegH og **DSKB

 

Indikation

Indikationen for hæmatologiske kvantiteter er generelt:

·         Benigne og maligne hæmato­logiske sygdomme

·         Infektion eller inflammation

·         Tilstande med øget blødningstendens

 

Analyserne har også et vigtigt anvendelsesområde i forbindelse med monitorering af patienter, som er i

·         Behandling med farmaka der kan medføre knoglemarvs­depression   (kemoterapi).

·         Strålebehandling

 

 

Tolkning

Høje værdier ses ved øget erythropoiese, fx ved hæmolytisk anæmi, efter en (større) blødning, ved behandling med erytropoietin, og som respons på en korrekt behandlet jern-, folat- eller vitamin B12 mangelanæmi. Efter en blødning stiger reticulocytterne efter 2-3 døgn og ved behandling af en mangelanæmi begynder stigningen indenfor den første uge og når et maksimum efter 2-4 uger.

Let forhøjede værdier kan ses ved knoglemarvsinfiltrationer og idiopatisk myolofibrose, uden at der er tale om øget erythropoiese.

Normale eller lave værdier hos patienter med anæmi ses ved ubehandlede mangeltilstande og ved sekundær anæmi, fx ved kroniske inflammatoriske tilstande, infektioner og cancer.

 

Analyseusikkerhed

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV% teknisk)

20,7 %

Biologisk variation (intraindividuel)

8,8 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 38 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-07-06

 


 
27.07.2020