Hæmoglobin (frit);P , KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

2322

 

Kortnavn

Hæmoglobin (Fe);P

 

Synonym

Frit Hemoglobin, plasma Hemoglobin.

 

Analyseforkortelse

Hb frit

 

IUPAC

NPU02322 P—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Hverdage

De Klinisk Biokemisk Afdelinger Næstved- og Roskilde Sygehuse.

 

Prøvemateriale

EDTAplasma, Heparinplasma eller serum.

 

Glastype:  EDTA-glas, Heparinglas eller gelglas.

Mængde:  1 ml  plasma 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 2 timer.

 

 

 

Opbevaring:           1 døgn ved 20-25 °C, 3 døgn ved 2-8 °C.

 

Forsendelse:          Heparin- eller EDTA-plasma forsendes med almindelig post.

 

Interferens:           Der kan let ske hæmolyse ved prøvetagning.

 

 

Referenceinterval

0 - 3

μmol/l

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved intravaskulær hæmolyse.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

10,2 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

ukendt

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

Dato

06-07-2020

 


 
05.08.2020