MCV, KBA

 

Kvantitetsnummer

1944

SP-nr.: NPU01944

 

Kortnavn

MCV


Synonym

Middelcellevolumen, Middelerythrocytvolumen


Analyseforkortelse

MCV


IUPAC

NPU01944 B-Erythrocytter; entitisk vol. = ? fl

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

 

Prøvemateriale

2 ml EDTA-blod

 

Glastype  

K2-EDTA-rør, lilla prop
  
Prøvebehandling

Opbevares ved stuetemperatur 1 døgn eller på køl 3 døgn
Kan sendes med Q-mærket post 

 

Ved opbevaring af blodprøver ved stuetemperatur kan MCV stige op til 15 % pr.døgn


Referenceinterval

KønFra alder (≥) Til alder (<)  Interval

 

Enhed

Fælles1 dag 14 dage  94 118 fL
Fælles14 dage 2 måneder 88 – 115 fL
Fælles2 måneder 4 måneder 76 – 106 fL
Fælles4 måneder 6 måneder 72 – 95 fL
Fælles6 måneder8 år72 - 85fL
Fælles8 år12 år74 - 87fL
K12 år 19 år 77 - 90 fL
M12 år 19 år  76 – 88 fL
Fælles19 år 82 – 98 fL

*NORIP og DSKB børnereferenceintervaller.

 

Indikation

Undersøgelse for anæmi og polycyæmi. Klassificering af anæmier.

 

Medicinsk baggrund

MCV er det gennemsnitlige erythrocytvolumen

 

Tolkning

Forhøjede værdier: Ses ved B12- og Folatmangel, aplastisk anæmi, ethanol misbrug, diabetisk ketoacidose, zidovudinebehandling.

Nedsatte værdier: Ved jernmangelanæmi, kronisk infektion, thalassaemia minor og uræmi.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Ekspanderet usikkerhed                     

( 2 X CV% teknisk)

3,9 %

Biologisk variation (intraindividuel)

1,4  %

 

Betydende forskelle

 

Statistisk signifikant forskel*

6,7 %

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant

 

Dato

2018-08-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
21.08.2018