Hæmoglobin A1c gruppe;Hb(B), KBA

 

Analysenummer

35249

SP-nr.: NPU27300

 

Kortnavn

Hæmoglobin A1c gruppe;Hb(B)

 

Synonym

Hæmoglobin A1c;liste

 

Analyseforkortelse

HbA1c gr

 

IUPAC

DNK35249 Prot.(Pt)-Glykering (non-enzymatisk);egenskabsart(liste)

 

Omfatter:

NPU27412 P—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; proc.) = ? mmol/L
NPU27300 Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. = ? mmol/mol

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres 

Dagligt/hverdage 

Klinisk biokemiske afdelinger i Holbæk, Køge, Nykøbing F, Næstved, Slagelse, Roskilde og Kalundborg

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Glastype: EDTA-glas (Lilla prop).

Mængde: 2 ml EDTA-blod

 

Nykøbing F og Næstved: Efter aftale kan udvalgte afdelinger få prøvetagningssæt, der kan udleveres til patienter til egen prøvetagning.

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved 20 - 25 °C, 19 døgn ved 2 - 8 °C (i fuldblod)

Kan indsendes med Q-mærket post

Interferens: Hæmoglobinopatier, hæmatologiske tilstande

 

Referenceinterval

Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. 31 - 44 mmol/mol (IFCC)
P—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; HbA1c; proc.) 5,4 - 7,3 mmol/L (eAG)

 

Indikation

Diagnostik af Diabetes Mellitus type II samt kontrol af diabetesbehandling.

 

Medicinsk baggrund

HbA1c er slutprodukt i en ikke-enzymatisk glykering af hæmoglobin. Forholdet mellem Hæmoglobin A1c og total-Hæmoglobin kan betragtes som et eksponentielt vægtet gennemsnit af de forudgående 2-3 måneders glukosekoncentration, således at de sidste ugers værdier vægter mere end de tidligere.

Kan ikke anvendes på børn under 6 måneder, da hæmoglobin F ikke glykeres.

 

Nyresygdomme, jernmangel og thalassæmi kan give forhøjede værdier. Hæmolytiske og hæmoragiske tilstande giver lavere værdier.

 

Hvis der forekommer abnorme hæmoglobinvaranter i kromatogrammet, eller koncentrationen af HbF er for høj (grænsen afhænger af målemetoden), kan svaret ikke afgives.

Hvis hæmoglobinvarianten er kendt, og ikke forhindrer korrekt integrering af kromatogrammet (jvnf. Sysmex hhv. Tosoh), afgives der svar på HbA1c som ikke kan bruges diagnostisk, men kan bruges til at følge patienten i relation til eget niveau.

 

Generelt er det kun værdier imellem 20 og 150 mmol/mol der kan forventes at afspejle middelglucose, og dermed retfærdiggøre beregning/svar af eAG.

 

Fruktosamin (Glykeret serumprotein) kan anvendes til monitorering af patienter med hæmoglobinvarianter, hvor der ikke kan afgives et svar på HbA1c. Fruktosamin afspejler middelglucoseværdien for de seneste 2-3 uger. 

(Fruktosamin;P).

 

Når en patient med en hæmoglobin variant registreres oprettes, i Holbæk og Kalundborg, et notat i SP, med information om dette og henvisning til Hæmoglobintype gruppe;Hb(B) HÆMOGLOBINOPATIER samme information sendes, via SP, til patientens egen læge og der tilknyttes diagnosen: Abnormt hæmoglobin UNS (DD582A) (Kronisk).

 

Tolkning

En værdi for HbA1c på eller over 48 mmol/mol er den diagnostiske grænse for diabetes.Ved diagnostik af diabetes bør foretages 2 uafhængige HbA1c-målinger.

 

Dog kan HbA1c IKKE anvendes diagnostisk ved patienter med mistanke om gestationel diabetes, patienter med nyreinsufficiens, personer med hæmoglobinopati og patienter med hæmatologiske sygdomme, der påvirker erythrocytlevetiden. I sådanne tilfælde skal der anvendes diagnostisk glukosemåling eller glukosebelastning.

Endvidere skal HbA1c tolkes med varsomhed ved akut opstået sygdom hos såvel børn som voksne.

 

Såfremt HbA1c ligger i intervallet 42 - 48 mmol/mol, bør målingen gentages årligt.

 

Der er påvist følgende sammenhæng mellem HbA1c og den gennemsnitlige glucosekoncentration (eAG).

 

B-HbA1c

mmol/mol

20

31

42

48

53

58

64

75  

86

P-Glukose (middel)

mmol/L

3,8

5,4

7,0

7,7

8,5

9,3

10,1

11,7

13,3

 

 

En udvidedet liste over sammenhæng mellem HbA1c og eAG findes nedenfor som bilag 1

 

Variation på analyseresultat

Niveau 32 mmol/mol

Niveau 81 mmol/mol

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

6,3 %

4,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

1,9 %

1,9 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

10,2 %

8,6 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-06-15
 


 


 


 

 

 Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Fruktosamin;P
Hæmoglobintype gruppe;Hb(B) HÆMOGLOBINOPATIER


Bilag:
1, HbA1c_eAG.pdf
30.06.2021