Immunglobulin A; P, KBA

 

Kvantitetsnummer:

19795

SPnr: NPU19795

 

Kortnavn

Immunglobulin A; P

 

Synonym

IGA, IgA, Immunglobulin A

 

Analyseforkortelse

IGA


IUPAC

NPU19795 P—Immunglobulin A; massek. = ? g/l

 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse, Kalundborg.


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma.

 

Glastype: 

Heparin-gelglas.

 

Mængde: 

Minimum 0,5 ml plasma. 

 

Ved samtidig rekvirering af M-komponent, tages serumgel glas (gul prop).

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 8 døgn i fuldblod ved 21 oC.  

Centrifugeres og afpipetteres inden: 8 døgn.

 

Opbevaring efter adskillelse: 2 måneder ved 20°C

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas, fuldblod eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som

                   almindelig post.

 

Referenceinterval

 Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

 

 

 

 

0 dage

1 år

<0,3

g/l

 

1 år

3 år

<0,9

g/l

 

3 år. 6 år

0,3 - 1,5

g/l

 

6 år 14 år 0,5 - 2,2 g/l

 

14 år 19 år

0,5 - 2,9

g/l

19 år

 

0,7 - 4,3 g/l

Kilde:Serum Proteins in. Clin. Med., børn: DSKB  

Indikation

Mistanke om myelomatose. Mistanke om immuglobulin-mangel, som årsag til recidiverende infektioner. Komplikationer ved blodtransfusioner (IgA deficit), kontrol af IgA-myelom og “α-chain disease”.

 

Medicinsk baggrund

IgG, IgA og IgM er de kvantitativt dominerende typer immunglobuliner i serum, mens IgA dominerer i slimhinder og sekreter. Variationerne af de tre typer bør vurderes samlet.

 

Tolkning

Med den her anvendte immunologiske teknik kan der ikke skelnes mellem polyklonale og monoklonale forhøjelser af IgA.

Høje værdier: Forekommer ved de fleste infektioner, hepatitis, sekundær biliær cirrose, i sene stadier af sarcoidose og ved reumatoid artrit.

IgA stigningen ses samtidig med øgede værdier af IgG og IgM.

Selektiv øgning af IgA kan ses ved colitis, cirrose, Crohn sygdomme, alkoholisk cirrose, tuberkulose og hos patienter med M-komponent af type IgA.

 

Lave værdier: Ses ved en række forskellige former af primær hypogammaglobulinæmi, som kan medføre øget infektionstendens. Disse patienter kan få alvorlige allergiske reaktioner, kommer bl.a. efter blod- og plasmatransfusioner og immunglobulin indgift, fordi de kan danne antistoffer mod IgA. Sekundære hypogammaglobulinæmier kan skyldes nedsat syntese, som ved lymfoproliferative tilstande, diabetes mellitus, nyresvigt og brug af medikamenter (glucokortikoider, cytostatica og fenytoin) eller øget tab, som ved nefrotisk syndrom, brand- skader og proteintabende tarmsygdomme.

Sekundært ved myelomatose, hvor M-komponenten ikke er IgA-klasse.

 

Molvægt

160 000

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 1,33 g/l

Niveau 2,80 g/l

Niveau 4,05 g/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

9,2 %

9,6 %

9,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,4 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

20 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020