Protein;Plv, KBA

 

 

Kvantitetsnummer

8670

 

Kortnavn 

Protein;Plv


Synonym

Pleura protein

 

Analyseforkortelse

Prot_Plv


IUPAC

NPU08670 Plv(spec.)-Protein; massek. = ? g/l

 

Pris

20 kr.


Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Roskilde, Køge og Nykøbing F.

 

Prøvemateriale

Pleura

Glastype: Heparin-glas eller 10 ml spidsglas 

Mængde: 1 ml pleura 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden analysering

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20 oC, 3 døgn ved 4 oC

 

Forsendelse: Kan sendes med almindelig post. 

 

Interferens: Hæmolyse, koagler 

 


Referenceinterval

14 - 34 g/L 

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapeutisk pleuracentese: Udføres ved symptomgivende pleuraansamling, f.eks. dyspnø, smerter eller feber som ved stor pleuraeffusion, haemothorax og pleuraempyem.
Årsager til ekssudat: Infektion, pleurapneumoni med parapneumonisk ekssudat eller pleuraempyem, tuberkuløs pleurit, primær eller sekundær malign sygdom i lunger eller pleura, lungeinfarkt forårsaget af lungeemboli, immunbindevævssygdom og pancreatitis.
Årsager til transsudat: Hjerteinsufficiens, ofte venstresidig, levercirrhose med ascites og nyreinsufficiens.
Kontraindikation: Svær respirationsinsufficiens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende. 

 

Medicinsk baggrund

Biologisk variation. Proteinsammensætning i normal pleuravæske svarer til plasma, dog med lavere koncentration af højmolekylære proteiner her i blandt fibrinogen. Overvej evt. at anvende analysen Albumin;Plv (Kv. nr. 19674).

Den bedste måde at skelne mellem transsudater og ekssudater er en samtidig analysering af pleuravæske og plasma. Proteinindholdet i normal pleuravæske ligner i sammensætning indholdet i plasma, fraset lavere koncentration og et væsentlig mindre indhold af de højmolekylære proteiner, heriblandt fibrinogen (normalt ingen koagulation).

Ved ekssudater er forholdet mellem Protein, Pvl- og Protein,P- oftest større end 0,5.

 

 

Tolkning

Værdier udenfor referenceinterval: Hyppigst er infektion, cancer, inkompensation, eventuelt TB, mesoteliom, lungeemboli, SLE, RA, nefrotisk syndrom, levercirrhose, pancreatit, subfrenisk absces, ovarietumor, asbest eksposition, myxødem, sarkoidose, hæmothorax, koronar bypass (CABG). 

Protein og albumin vurderes i forhold til værdier i plasma. Over: Ekssudater (Protein > 30 g/L; albumin > 11,3 g/L) anses for at være karakteristiske for inflammatoriske tilstande med øget kapillærpermeabilitet. Ved transsudater (Protein < 30 g/L, albumin < 11,3 g/L) er årsagen et øget hydrostatisk tryk, som ved kongestiv hjertelidelse eller en nedsættelse af blodets kolloidosmotiske tryk (hypoalbuminemi), samt som ved nefrotisk syndrom og levercirrose.

 

Dato

Revideret 2013-10-10

 

 

 


 
20.11.2013