Protein;Plv, KBA

 

 

Kvantitetsnummer

8670

Sp nr.: NPU08670

 

Kortnavn 

Protein;Plv


Synonym

Pleura protein

 

Analyseforkortelse

Prot_Plv


IUPAC

NPU08670 Plv(spec.)-Protein; massek. = ? g/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Roskilde, Køge og Nykøbing F.

 

Prøvemateriale

Pleura

Glastype: Heparin-glas eller 10 ml spidsglas 

Mængde: 1 ml pleura 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden analysering

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20 oC, 3 døgn ved 4 oC

 

Forsendelse: Kan sendes med almindelig post. 

 

Interferens: Hæmolyse, koagler 

 


Referenceinterval

Intet - i henhold til Dansk Lungemedicinsk Selskab (2019) 

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapeutisk pleuracentese: Udføres ved symptomgivende pleuraansamling, f.eks. dyspnø, smerter eller feber som ved stor pleuraeffusion, haemothorax og pleuraempyem.
Kontraindikation: Svær respirationsinsufficiens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende. 

 

Medicinsk baggrund

Proteinsammensætning i normal pleuravæske svarer til plasma, dog med lavere koncentration af højmolekylære proteiner her i blandt fibrinogen.

 

Årsager til ekssudat: Infektion, pleurapneumoni med parapneumonisk ekssudat eller pleuraempyem, tuberkuløs pleurit, primær eller sekundær malign sygdom i lunger eller pleura, lungeinfarkt forårsaget af lungeemboli, immunbindevævssygdom og pancreatitis.

 

Årsager til transsudat: Hjerteinsufficiens, ofte venstresidig, levercirrhose med ascites og nyreinsufficiens.


Tolkning

Protein vurderes i forhold til værdier i plasma.

Ved ekssudater er forholdet mellem Protein, Pvl- og Protein,P- oftest større end 0,5 (Dansk Lungemedicinsk Selskab, Retningslinje om Pleuraeffusion, 2019).

 

Dato

Revideret 2020-04-21

 

 


 
24.04.2020