Kreatinkinase MB; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

19750

SP: NPU19750

 

Kortnavn

Kreatinkinase MB;P 

 

Synonym

CK-MB, Creatinkinase-MB, massekonc.

 

Analyseforkortelse

CK_MB


IUPAC

NPU19750 P-; massek. = ? µg/l


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt,

Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital Roskilde og Nykøbing Falster Sygehus

 

Svartider

Analysen er en kemi analyse. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Lithiumheparin gelglas

Mængde:1 ml

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

2 dage

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

2 dage ved 20 °C, 7 dage ved 4 °C, 1 år -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Hæmolyse.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

 

 

Referenceinterval

Køn

Interval

Enhed*

Kvinder

 < 4

 µg/l

 

 

 

Mænd

 <7

 µg/l

 

* Biokemisk diagnostik

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

CK-MB anvendes på mistanke om reinfarkt og har således ingen plads i den primære diagnostik af akut koronart syndrom (AKS) - Her anvendes Troponin I eller T. Hos patienter med svær nyreinsufficiens (specielt hæmodialyse) ser man ofte troponin forhøjelse. Udover symptomer og EKG kan samtidig måling af CK-MB masse  forventelig afklare, om der er tale om AMI.

 

Medicinsk baggrund

Kreatinkinase er et enzym, ansvarlig for at overføre en fosfatgruppe fra ATP til kreatin. Det består af M og/eller B underenheder, der udgør CK-MM, CK-MB, og CK-BB isoenzymer. CK-MB isoenzym omfatter op til 40 % af CK aktiviteten i hjertemuskulaturen og 2 % eller mindre af aktiviteten i de fleste muskelgrupper og andet væv. CK-MB er både en følsom og specifik markør for myokardieinfarkt. CK-MB værdier topper typisk 10 timer efter de initiale brystsmerte symptomer, og falder til referenceområdet inden for 72 timer. CK-MB er målbart efter cirka 6 timer.

Dog kan en forhøjet CK-MB forekomme hos personer med svære muskulære skader og nyresvigt.


Tolkning

CK-MB værdier der stiger hurtigt eller topper tidligt, kan være tegn på reinfarkt.

 

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

84.000

 

Variation i analyseresultat

 

Niveau 4,2 µg/l

Niveau 14,4 µg/l

Niveau 71,7 µg/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15,4 %

10,3 %

10,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

18,4 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

55 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-01-27


 
27.01.2020