Kreatinkinase MB; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

19750

SP: NPU19750

 

Kortnavn

Kreatinkinase MB;P 

 

Synonym

CK-MB, Creatinkinase-MB, massekonc.

 

Analyseforkortelse

CK_MB


IUPAC

NPU19750 P-; massek. = ? µg/l


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt,

Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital Roskilde.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1.Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Lithiumheparin gelglas

Mængde:1 ml

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

12 timer

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

12 timer ved 20 °C, 3 dage ved 4 °C, 1 måned ved -20 °C

Forsendelse:

Kan ikke sendes som Q-mærket post

Interferens:

Hæmolyse.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

 

 

Referenceinterval

Køn

Interval

Enhed*

Kvinder

 < 4

 µg/l

 

 

 

Mænd

 <7

 µg/l

 

* Biokemisk diagnostik

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

CK-MB anvendes på mistanke om reinfarkt og har således ingen plads i den primære diagnostik af akut koronart syndrom (AKS) - Her anvendes Troponin I eller T. Hos patienter med svær nyreinsufficiens (specielt hæmodialyse) ser man ofte troponin forhøjelse. Udover symptomer og EKG kan samtidig måling af CK-MB masse  forventelig afklare, om der er tale om AMI.

 

Medicinsk baggrund

Kreatinkinase er et enzym, ansvarlig for at overføre en fosfatgruppe fra ATP til kreatin. Det består af M og/eller B underenheder, der udgør CK-MM, CK-MB, og CK-BB isoenzymer. CK-MB isoenzym omfatter op til 40 % af CK aktiviteten i hjertemuskulaturen og 2 % eller mindre af aktiviteten i de fleste muskelgrupper og andet væv. CK-MB er både en følsom og specifik markør for myokardieinfarkt. CK-MB værdier topper typisk 10 timer efter de initiale brystsmerte symptomer, og falder til referenceområdet inden for 72 timer. CK-MB er målbart efter cirka 6 timer.

Dog kan en forhøjet CK-MB forekomme hos personer med svære muskulære skader og nyresvigt.


Tolkning

CK-MB værdier der stiger hurtigt eller topper tidligt, kan være tegn på reinfarkt.

 

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

84.000

 

Variation i analyseresultat

 

Niveau 3 µg/l

Niveau 14 µg/l

Niveau 72 µg/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

19,0%

14,0%

10,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

18,4 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

57 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-10-04


 
04.10.2021