Cytologisk undersøgelse - Andet. Patologi , PAT

 

Top

 

Grundet forskelligt apparatur er der forskel på, hvilken præparationsmetode, der skal anvendes på f.eks. bronkialskyllevæsker og uriner afhængigt af hvilket af de 2 patologiafsnit, der skal udføre analysen.

Dokumentet er derfor opbygget med et generelt afsnit samt et skema pr. sygehus, hvoraf det fremgår hvilken præparation der skal anvendes, og hvor prøven skal sendes hen. 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generelt
3.2) Fra Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde og praksis i gl. Roskilde amt
3.3) Fra Holbæk og Slagelse sygehus
3.4) Fra Nykøbing F og Næstved sygehus og praksis i gl. Vestsjællands og Storstrøms amt
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definition/Søgeord
7) Referencer
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning


 
1) Formål

 

At vejlede kliniske afdelinger og praksis vedr. rekvirering af patologiundersøgelse på Andet cytologisk materiale (fx serøse væsker, finnålsaspirat, cystevæsker, sekret, børstebiopsier mv.)


 
2) Anvendelsesområde

 

Kliniske afdelinger, praksis og speciallægepraksis der sender prøver til Sjællands Universitetshospital, patologiafdelingen, afsnit Roskilde og Næstved


 
3) Fremgangsmåde

 

Er der spørgsmål der ikke kan besvares via denne vejledning, kan henvendelse til Patologi Roskilde og Næstved ske via: Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse.

 

Hæmatologisk undersøgelse inkl. flowcytometrisk undersøgelse, se:

Cervixcytologi se: 

 

Andet Cytologisk materiale og finnålsaspirat, der ikke vedrører hæmatologisk problemstilling, se nedenfor


 
3.1) Generelt

 

Rekvisition:

  • Elektronisk rekvisition i Sundhedsplatform, SP
    Best/ord: Vælg Cytologi
    Optime: Vælg lokalisation, derefter materiale, f.eks. finnålsaspirat
  • Elektronisk rekvisition i Webreq: Vælg Anden cytologi
  • I nødstilfælde kan der benyttes manuel rekvirering/nødblanket.
    Link til Rekvisitioner i papirformat

 

For elektronisk rekvirering, se:

Rekvirering af patologiundersøgelser i SP
Rekvirering af patologiundersøgelser i WebReq

 

Kliniske oplysninger:

  • Angivelse af hvor prøven kommer fra, indikation samt øvrige relevante oplysninger

 

Mærkning:

 

* For etiketter se: Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv. til patologius.

 

Forsendelse:


Fremgangsmåde, mængde og fiksering, som anført i skema for hvert enkelt sygehus herunder:


 
3.2) Fra Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde og praksis i gl. Roskilde amt

 

link til printversion af skema

Materiale Fremgangsmåde Mængde Fiksering Udføres af
Ascites
(for tumorceller)
Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

BAL (bronchiolo alveolær lavage)
Diff-tælling 

Fremsendes straks.
Max. holdbarhed 2 dage på køl
max.
100 ml 

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde 

Bronkialskyl/
-sekret og

Trachealsug

Fikser straks max. 50 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Roskilde
Børstebiopsi fra luftveje Materiale udstryges på objektglas 2 glas

Udstr. lufttørres.

Evt. koagel i isotonisk saltvand. Mærkes OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde
Børstebiopsi fra choledochus Materiale udstryges på objektglas.
Børste medsendes
2 glas Udstr. lufttørres.
Børste i saltvand
Roskilde 
Cystevæske Al væske medsendes, dog max. 100 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Roskilde
Finnål hæmatologisk  Se: Hæmatologisk us. /problemstilling      Roskilde 

Finnålsudstrygning +/- koagel

ikke hæmatologisk

Materiale udstryges på objektglas.

Koagel kommes i tæt-sluttende prøvebeholder

2 - max. 6 glas
Rest sendes som koagel

Lufttørring, ufikseret

Koagel i Isotonisk saltvand. Mærkes OPBEVARES PÅ KØL 

Roskilde

Hydrocele /

Spermatocele

Al væske medsendes, dog max. 100 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Roskilde
Ledvæske for krystaller og tumorceller Al væske medsendes, dog max. 100 ml Ufikseret Roskilde
Mundskrab Materiale udstryges på objektglas 1 glas

Lufttørring, ufikseret

Roskilde
Nasalsekret Materiale udstryges på objektglas 2 glas

Lufttørring, ufikseret

Roskilde

Pericardievæske

(for tumorceller)

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Pleuravæske

(for tumorceller)

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Peritoneum

skyllevæske

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Spinalvæske

(for tumorceller)

Fremsendes straks.

Meldes på tlf. 47325900 som hasteprøve

Al væske

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Urin:

Blæreskyl

Ladt urin

Kateterurin

Kateterurin og blæreskyl er meget cellerigt.
Hvis der kun kan opsamles få ml urin fra kateter kan det være tilstrækkeligt.

Morgenurin er uegnet pga autolyse.

Ladt urin: Midtstråle

max. 100 ml 50% ethanol i forholdet 1:1 Roskilde


 
3.3) Fra Holbæk og Slagelse sygehus

 

link til printversion af skema

Materiale Fremgangsmåde Mængde Fiksering Udføres af
Ascites
(for tumorceller)
Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Bronkialskyl/
-sekret og

Trachealsug

Fikser straks max. 50 ml CytoRich Red fiksativ eller 70% ethanol i forholdet 1:1 Næstved
Børstebiopsi fra luftveje Materiale udstryges på objektglas 2 glas

Udstr. lufttørres.

Evt. koagel fikseres i 4% NBF

Næstved
Børstebiopsi fra choledochus mv. Materiale udstryges på objektglas
Børste medsendes
2 glas

Lufttørring, ufikseret

Børste i saltvand

Roskilde
Cystevæske Al væske medsendes, dog max. 100 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Roskilde
Finnål hæmatologisk Se: Hæmatologisk us. /problemstilling     Roskilde 

Finnålsudstrygning +/- koagel

ikke hæmatologisk

Materiale udstryges på objektglas.

Koagel kommes i tæt-sluttende prøvebeholder og fikseres straks

2 - max. 6 glas
Rest sendes som koagel

Lufttørring, ufikseret

Koagel i isotonisk saltvand. Mærkes OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Hydrocele /

Spermatocele

Al væske medsendes, dog max. 100 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Roskilde
Ledvæske for krystaller og tumorceller Al væske medsendes, dog max. 100 ml Ufikseret Roskilde
Mundskrab Materiale udstryges på objektglas 1 glas

Lufttørring, ufikseret

Næstved
Nasalsekret Materiale udstryges på objektglas 1 glas

Lufttørring, ufikseret

Næstved

Pericardievæske

(for tumorceller)

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel Ufikseret. Mærkes
OPBEVARES PÅ KØL
Roskilde

Pleuravæske

(for tumorceller)

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel Ufikseret. Mærkes
OPBEVARES PÅ KØL
Næstved

Peritoneum

skyllevæske

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes
OPBEVARES PÅ KØL

Roskilde

Spinalvæske

(for tumorceller)

Fremsendes straks.

Meldes på tlf. 56514314 som hasteprøve

Al væske

Ufikseret. Mærkes OPBEVARES PÅ KØL

Næstved

Urin:

Blæreskyl

Ladt urin

Kateterurin

Kateterurin og blæreskyl er meget cellerigt.
Hvis der kun kan opsamles få ml urin fra kateter kan det være tilstrækkeligt.

Morgenurin er uegnet pga autolyse.

Ladt urin: Midtstråle

max. 100 ml Surepaths fiksativ /alternativt kan 50% ethanol anvendes i forholdet 1:1 Næstved


 
3.4) Fra Nykøbing F og Næstved sygehus og praksis i gl. Vestsjællands og Storstrøms amt

 

link til printversion af skema

Materiale Fremgangsmåde Mængde Fiksering Udføres af
Ascites
(for tumorceller)
Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Næstved
BAL (bronchiolo alveolær lavage  Fremsendes straks. Max. holdbarhed 2 dage på køl.  max. 100 ml  Ufikseret  Næstved 

Bronkialskyl/
-sekret og

Trachealsug

Fikser straks max. 50 ml CytoRich Red fiksativ eller 70% ethanol i forholdet 1:1 Næstved
Børstebiopsi fra luftveje mv. Materiale udstryges på objektglas 2 glas

Udstr. lufttørres.

Evt. koagel fikseres i 4% NBF

Næstved
Cystevæske Al væske medsendes, dog max. 100 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Næstved
Finnål hæmatologisk  Se: Hæmatologisk us. /problemstilling      Roskilde 

Finnålsudstrygning +/- koagel

ikke hæmatologisk us.

Materiale udstryges på objektglas.

Koagel kommes i tætsluttende beholder og fikseres straks.

2 - max. 6 glas
Rest sendes som koagel

Lufttørring, ufikseret

Koagel fikseres i 4% NBF

Næstved

Hydrocele /

Spermatocele

Al væske medsendes, dog max. 100 ml 70% ethanol i forholdet 1:1 Næstved
Ledvæske for krystaller og tumorceller Al væske medsendes, dog max. 100 ml Ufikseret Næstved
Mundskrab Materiale udstryges på objektglas 1 glas

Lufttørring, ufikseret

Næstved
Nasalsekret Materiale udstryges på objektglas 1 glas

Lufttørring, ufikseret

Næstved

Pericardievæske

(for tumorceller)

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Næstved

Pleuravæske

(for tumorceller)

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes

OPBEVARES PÅ KØL

Næstved

Peritoneum

skyllevæske

Ryst prøven til homogen væske før aftapning max. 100 ml + evt. selv-dannet koagel

Ufikseret. Mærkes
OPBEVARES PÅ KØL

Næstved

Spinalvæske

(for tumorceller)

Fremsendes straks.

Meldes på tlf. 56514314 som hasteprøve

Al væske

Ufikseret. Mærkes OPBEVARES PÅ KØL

Næstved

Urin:

Blæreskyl

Ladt urin

Kateterurin

Kateterurin og blæreskyl er meget cellerigt.
Hvis der kun kan opsamles få ml urin fra kateter kan det være tilstrækkeligt.

Morgenurin er uegnet pga autolyse.

Ladt urin: Midtstråle

max. 100 ml Surepaths fiksativ /alternativt kan 50% ethanol anvendes i forholdet 1:1 Næstved


 
4) Ansvarsforhold

 

De kliniske afdelinger og praktiserende læger og speciallæger har ansvaret for korrekt håndtering og forsendelse af prøver til patologiundersøgelse.


 
5) Dokumentation

Ikke relevant


 
6) Definition/Søgeord

 

Fiksering i forholdet 1:1: Lige dele materiale og fiksativ (øjemål)

Hæmatologisk undersøgelse: Lysmikroskopi +/- flowcytometrisk og evt. FISH undersøgelse ved obs. lymfom mv. Se: Hæmatologisk us. /problemstilling

NBF: Neutral buffet formaldehyd (formalin)


 
7) Referencer
Ingen
 

Bilag:
Printversion Andet cytologisk materiale fra HOL og SLA sygehus.docx
Printversion Andet cytologisk materiale fra NFS og NAE sygehus.docx
Printversion Andet cytologisk materiale fra SUH (KOE og ROS).docx
skabelon OPBEVARES PÅ KØL etiketter.doc
24.03.2020