Hæmatologisk us./problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik) - Patologi, PAT

 
1) Generelle oplysninger
1.1) Generelt vedr lymfomdiagnostik
1.2) Generelt vedr. rekvirering, mærkning og svar af patologius.
2) Cytologisk materiale inkl. blod og knoglemarv
2.1) Knoglemarvsundersøgelse
2.2) Blod til patologius. inkl. evt. FISH og/ Flowcytometri
2.3) Finnålsaspirat inkl. flowcytometri
2.4) Andet cytologi (fx. spinal og pleura til flowcytometrisk us.)
3) Histologisk materiale
3.1) Lymfeknude
3.2) Grovnålsbiopsi eller endoskopisk biopsi
3.3) Milt
4) Molekylærbiologisk undersøgelse, f.eks. BCR-ABL1 og MYD88
 
1) Generelle oplysninger

 
1.1) Generelt vedr lymfomdiagnostik

 

Prioriteret rækkefølge for lymfeknudebiopsimetode ved lymfomdiagnostik:

 • Lymfeknude in toto
 • Grovnålsbiopsi, evt. endoskopisk biopsi
 • Finnålsaspiration
 
1.2) Generelt vedr. rekvirering, mærkning og svar af patologius.

 

Vedr. rekvirering, mærkning mv. separater vejledninger for:

 

Angående svartider mv. for patologiprøver se:

 

Er der spørgsmål, der ikke kan besvares via denne vejledning, kan henvendelse til Patologiafdelingen ske via: Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse


 
2) Cytologisk materiale inkl. blod og knoglemarv

 


 
2.1) Knoglemarvsundersøgelse

 

Se særlig vejledning til Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse


 
2.2) Blod til patologius. inkl. evt. FISH og/ Flowcytometri

 

Materiale

Blod – som ikke er en del af knoglemarvsundersøgelse

Rekvisition:

Sundhedsplatform, SP:
Når blodprøven skal tages af KBA oprettes 2 best/ord. rekvisitioner.

 

 • Der kan anvendes en pakke, som kan fremsøges i databaseopslaget:

  Pakkerne kan evt. sættes på afdelingens præferenceliste eller bygges ind i smart eller order sæt i samarbejde med afdelingens egen SP superbruger eller klinisk bygger.

 

Alternativt:

 • Patologirekvisition. Vælg: Cytologi, hæmatologi, blod.
 • KBA. Vælg: NPU21860 (EDTA-glas - Leukæmiklassifikation) og EPC00112 eller evt. EPC00017 (udstrygninger). 

 

Når blodprøven tages af KBA, kan den udprintede PTB til patologibestillingen smides ud. Patologiafd. fremfinder patologirekvisitionen på CPR-nr., når blodprøven modtages fra KBA.

 

WebReq: Vælg Anden Cytologi

Kliniske oplysninger på patologi-rekvisition:

Relevante oplysninger f.eks. klinisk diagnose, laboratorietal og om der ønskes flowcytometri, FISH.
Hvis oplysningerne mangler, risikeres mangelfuld undersøgelse.

Fremgangsmåde:

Der tages veneblod i 1 x EDTA-glas (6 ml).

Tidspunktet for prøvetagningen noteres på rekvisitionen.

Der laves 10 udstrygninger for at sikre cellemorfologien.

Udstrygningerne skal laves inden forsendelse, og maks. 6 timer efter prøvetagningen.

  

Både udstrygninger og EDTA-glas sendes.

Kuverten mærkes: BLOD

 

Hasteprøver (fra patienter med akut livstruende/akut behandlingskrævende sygdomme):

Meldes telefonisk til afdelingen indenfor afdelingens åbningstid:
Roskilde: 47 32 59 00 (sekretariat) + 47 32 59 24 (hæmatopatolog vagt)

Ved prøvetagning udenfor patologis åbningstid sendes udstrygninger og EDTA-glas med transport førstkommende hverdag.

Se også: Mærkning af prøver og rekvisition til patologius., samt prioritering (rutine, pakke og haste)

Fiksering:

Ingen fiksering (udstrygninger lufttørres)

Forsendelse:

Blodudstrygninger pakkes i container sammen med restmateriale i EDTA-glas. Materialet mærkes med patientens CPR-nr.

Afleveres på Patologi Roskilde eller sendes snarest muligt med regionale intern transport eller evt. med flextrafik.

Udføres af:

Patologi Roskilde

 


 
2.3) Finnålsaspirat inkl. flowcytometri

 

Materiale

Finnålsaspirat.

Ved undersøgelse for tumorceller mv. se: Cytologisk undersøgelse - Andet

Rekvisition:

Der oprettes en elektronisk rekvisition til patologiundersøgelse:

Sundhedsplatform, SP

 • Best/ord: Vælg Cytologi, hæmatologi, flowcytometri, andet.

Prøven mærkes med stregkodeetiket fra PTB.

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger

Melding 

Prøver meldes til patologiafdelingens sekretariat, så snart det er muligt. Roskilde: 47 32 59 00

Fremgangsmåde:

Når Flowundersøgelse sendes sammen med andet cytologisk materiale oprettes alle materialer på den samme elektroniske rekvisition.

Tidspunkt for prøvetagningen noteres på rekvisitionen.

 

Finnålsaspirat bør ikke bruges til definitiv lymfomdiagnose eller lymfomklassifikation.
Anvendelig til distinktion mellem karcinommetastase og lymfom, og kan hjælpe til at skelne mellem reaktiv lymfoid hyperplasi og lymfom, men kan ikke udelukke lymfom.
Bør suppleres med flowcytometri da specificitet og sensitivitet derved øges væsentligt.

 

Finnålsaspirat til flowcytometrisk undersøgelse fra lymfeknude udtages på vanlig vis med udsug fra ca. 3 lokalisationer i lymfeknuden.

Udstrygninger laves straks.

Aspirat suspenderes i RPMI 1640 kulturmedium, finnålssprøjten skylles efter i ca. 1 ml RPMI 1640 kulturmedie og hele materialet overføres til lille bøtte/spidsglas.

Fiksering:

RPMI 1640 kulturmedium

Forsendelse:

Prøveglas mærkes med stregkodeetiket og patientens CPR-nr.

Kuverten mærkes FLOW.

Sendes eller afleveres så hurtigt det er muligt på Patologiafdelingen.
Der skal evt. rekvireres en kørsel hos flextrafik.

Fredag skal patologiafsnit Roskilde modtage prøver til flowundersøgelse senest kl 12 

Udføres af:

Patologi Roskilde

 


 
2.4) Andet cytologi (fx. spinal og pleura til flowcytometrisk us.)

 

Materiale

Fx. spinal, BAL, pleura og ascites.

Ved undersøgelse for tumorceller mv. se: Cytologisk undersøgelse - Andet

Rekvisition:

Der oprettes en elektronisk patologirekvisition, når prøven skal analyseres på patologiafdelingen (se pkt. Udføres af): 

Sundhedsplatform, SP

 • Best/ord: Vælg Cytologi, hæmatologi, flowcytometri, andet.

Prøven mærkes med stregkodeetiket fra PTB.

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger

Melding 

Prøver meldes til patologiafdelingens sekretariat, så snart det er muligt. Roskilde: 47 32 59 00

Fremgangsmåde:

Når Flowundersøgelse sendes sammen med andet materiale oprettes alle materialer på den samme elektroniske rekvisition.

Tidspunkt for prøvetagningen noteres på rekvisitionen. 

 

Aftappes til steril, tør beholder

 

Transporttid bør ikke overskride 2 timer for spinalvæske eller ved mistanke om Burkitt lymfom eller lymfoblastær leukæmi/lymfom

  

Prøver fra Nykøbing F, Slagelse og Næstved sygehuse:
Alt prøvemateriale sendes snarest muligt til patologi afsnit Roskilde med regionale intern transport eller evt. med flextrafik (specialkørsel uden andre stop).

 

Hvis materialet udtages på mistanke om malignt lymfom UDENFOR Patologiafdelingens åbningstid:

 • Forsinkelse: Fremsendes snarest muligt

Fiksering:

Ingen fiksering.

Forsendelse:

Prøveglas mærkes med stregkodeetiket og patientens CPR-nr.

Kuverten mærkes FLOW.
Sendes snarest muligt, se fremgangsmåde.

Udføres af:

Prøver fra Nykøbing F, Næstved og Slagelse sygehuse: Roskilde patologi 
Prøver fra Holbæk, Køge og Roskilde sygehuse undersøges af KBA i Roskilde


 
3) Histologisk materiale

 


 
3.1) Lymfeknude

 

Materiale

Lymfeknude obs. lymfom

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

OBS. malignt lymfom og andre relevante kliniske oplysninger:

 • Tentativ diagnose
 • Biopsilokalisation
 • Oplysning om evt. tidligere lymfom
Melding Meldes altid telefonisk på tlf.nr. 47 32 59 00

Fremgangsmåde

Ekscision af lymfeknude in toto

 • Største lymfeknude bør udtages
 • Fremsendes straks jf. nedenstående til patologiafdelingen. Må ikke tørre ind.
   

Roskilde sygehus:

Bringes til Patologi afsnit Roskilde hurtigst muligt. 

 • Sendes i RPMI 1640 kulturmedium ved stuetemperatur.
   

Øvrige sygehuse:
Alt prøvemateriale sendes direkte med flextrafik (specialkørsel uden andre stop) til Patologi afsnit Roskilde.

 • Transporttid under 24 timer: Sendes i RPMI 1640 kulturmedium ved stuetemperatur.
 • Forsinkelse over 24 timer (kun hvis udtagning før weekend/helligdage, hvor prøven ikke kan nå til Roskilde før afdelingens lukketid): Fikseres i formalin

 

Prøven skal sendes i så god tid, at de kan modtages i Roskilde:
Mandag-torsdag mellem kl 8.00 og 15.00

Fredag mellem kl 8.00 og 12.00

Fiksering

RPMI 1640 kulturmedium, så det dækker lymfeknuden.
Mediet kan anvendes til flowcytometri, PCR og NGS.
Ved over 24 timer og alle andre lymfeknuder fremsendes i 4% Neutral buffet formaldehyd (formalin).

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Sendes snarest muligt. Se fremgangsmåde.

Udføres af

Patologi Roskilde.

Materiale til flowcytometrisk undersøgelse kan kun modtages i Patologi Roskilde grundet holdbarhed.

 

For øvrige lymfeknuder se: Histologisk undersøgelse Patologi


 
3.2) Grovnålsbiopsi eller endoskopisk biopsi

 

Materiale

Lymfeknude og andet materiale obs. lymfom

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg Histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

OBS. malignt lymfom og andre relevante kliniske oplysninger.

 • Tentativ diagnose
 • Biopsilokalisation
 • Oplysning om evt. tidligere lymfom
Melding Meldes altid telefonisk på tlf.nr. 47 32 59 00

Fremgangsmåde

Kun fra dybtliggende lymfeknuder bør der tages grovnålsbiopsier til primær lymfomdiagnostik.
Alle overfladiske lymfeknuder bør ekstirperes in toto med mindre væsentlig komorbiditet udgør kontraindikation.

Det anbefales, at der samtidig laves finnålsaspirat til cytologi og flowcytometri (og evt. til FISH og/eller PCR)

 

 • Diameter min 1,2 mm (18G), gerne 1,6 mm (16G)
 • Min. 2 biopsier, gerne 3. Den 3. kan anvendes til vævsbank, PCR og flowcytometri.
 • Biopsier fremsendes straks i henholdsvis formalin og RPMI1640 til patologiafdelingen.

 

Hvis grovnålsbiopsien udtages på mistanke om malignt lymfom UDENFOR Patologiafdelingens åbningstid:  

 • Forsinkelse på over 24 timer: Fikseres i formalin

 

Prøven skal sendes i så god tid, at de kan modtages i Roskilde:
Mandag-torsdag mellem kl 8.00 og 15.00

Fredag mellem kl 8.00 og 12.00

Fiksering

De to første grovnåle fikseres i formalin.

Den tredje overhældes med RPMI 1640 kulturmedium.
Mediet kan anvendes til flowcytometri, PCR og NGS.

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Sendes snarest muligt. Se fremgangsmåde.

Udføres af

Materiale til flowcytometrisk undersøgelse kan kun modtages i Patologi Roskilde (grundet holdbarhed).


 
3.3) Milt

 

Materiale

Milt

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data.

Fremgangsmåde

Hæmatologisk problemstilling:

Behandles som lymfeknude obs lymfom, se pkt. 3.1.

 

Splenektomipræparat (evt. laparoskopisk) foretrækkes. Bør straks fremsendes ufikseret til patologiafdeling som beskrevet for lymfeknuder (afsnit 6.1.).

Ved forsinkelse på over 24 timer fikseres i formalin.
Forinden lægges tværsnit med 1-2 cm mellemrum gennem milten mhp. optimering af fiksation.

Inden fikseringen kan man evt. lave imprints fra snitfladen. Imprints medsendes men må ikke udsættes for formalindampe.

 

Billeddiagnostisk vejledt grovnålsbiopsi fra lokaliseret tumor kan evt. anvendes. Bør suppleres med finnålsaspiration til cytologi og flowcytometri.

 

Traumatisk:

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske (formalin).

Fiksering:

Hæmatologisk problemstilling indenfor åbningstid: Ufikseret

Traumatisk og udenfor åbningstid fikseres materialet i 4% Neutral Buffet Formaldehyd (Formalin)

Forsendelse:

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Sendes snarest muligt. Se fremgangsmåde.

Udføres af:

Patologi Roskilde


 
4) Molekylærbiologisk undersøgelse, f.eks. BCR-ABL1 og MYD88

 

Se: Molekylærbiologisk undersøgelse - Patologi


 
03.05.2021