Allergiudredning på de klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland, SKB

 


Den Klinisk Biokemiske udredningsstrategi for allergi er udarbejdet med baggrund i bl.a. rekommandationer fra Sundhedsstyrelsen og de videnskabelige selskaber.

  

Som altid er det vigtigt, at der udføres en grundig anamnese, inden der iværksættes undersøgelser og bestilles blodprøver.

  

Bemærk at en positiv reaktion ikke behøver at have klinisk betydning, og at det er vigtigt, at biokemi og klinik passer sammen.

 

Strategi for udredning vælges i forhold til patientens alder og kliniske symptomer:

 
1) Allergi-udredning af astma, konjunktivitis, rhinitis - voksne og børn >5 år
2) Allergi-udredning for børn <5 år; symptomer fra luftveje, øjne eller hud
3) Allergi-udredning for børn <5 år; symptomer fra mave/tarm
4) Udredning af anden allergi eller allergi-lignende symptomer
 

 

I Webreq og SP skal der som hovedregel blot bestilles i forhold vejledningerne 1-4, og kun ved mere specifikke problemstillinger, kræves ekstra bestillinger.

  

Vi gør opmærksom på, at serum-prøver til allergiudredning gemmes i fryser i 1 måned. Det er i denne periode muligt at efterbestille analyse for yderligere specifikke allergener telefonisk ved henvendelse til den udførende afdeling:

 • Prøver taget i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-området, dvs. det i tidligere Vestsjællands Amt og i det tidligere Storstrøms Amt bortset fra en del af Faxe/Stevns-området analyseres i Klinisk biokemisk afd. Slagelse, tlf. 5855 9462. 

    

 • Prøver taget i Roskilde/Køge (SUH)-området, dvs. i det tidligere Roskilde Amt og i en del af Faxe/Stevns-området analyseres i Klinisk biokemisk afd. Roskilde, tlf. 4732 5634.

  

Der er udformet en kort guide til allergibestilling i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-området.


 
1) Allergi-udredning af astma, konjunktivitis, rhinitis - voksne og børn >5 år

  

NB! Ved denne udredning afhænger fremgangsmåden af, hvilken klinisk biokemisk afdeling, der udfører analyserne (se ovenfor).

 

Holbæk - Nykøbing F. - Næstved - Slagelse - Ringsted-området:
Primær udredning baseres på bestilling blandt de syv nedenfor angivne allergen-specifikke analyser. Vælg kun de relevante ift. symptom-periode og evt. eksponering for husdyr. Patienter med allergi overfor husstøvmide oplever oftest symptomer hele året. Det samme er tilfældet for patienter med husdyr-allergi, der har hyppig kontakt med aktuelle husdyr. Ved sjældnere kontakt er allergisymptomerne sædvanligvis tydelig knyttet til kontakten med det udløsende husdyr. Birkepollenallergikere kan have symptomer fra januar pga. krydsreaktivitet til el og hassel.

  

 • NPU13041 Birk (t3)-IgE;P
 • NPU13080 Derm. pteronyssinus (d1)-IgE;P
 • NPU13098 Eng-rottehale (g6)-IgE;P
 • NPU13135 Grå bynke (w6)-IgE;P
 • NPU13157 Hesteskæl (e3)-IgE;P
 • NPU13167 Hundeskæl (e5)-IgE;P
 • NPU13227 Katteskæl (e1)-IgE;P

 

 

 

 

Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge - Roskilde:

Ved behov for allergi-udredning for voksne og børn >5 år for astma, konjunktivitis og/eller rhinitis:   

     

Rekvirering se Inhalationspanel-IgE;P Astma-Konjunktivitis-Rhinitis

     

Ved hjælp af panelet "Phadiatop" screenes i samme analyse for Birk (t3), Eng-rottehale (g6; græs), Grå bynke (w6), Kat (e1), Hund (e5), Hest (e3), Husstøvmide (d1). Ved positivt screeningsresultat, undersøges for hvert enkelt af disse 7 allergener.

  


 
2) Allergi-udredning for børn <5 år; symptomer fra luftveje, øjne eller hud

  

Gælder alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

  

Rekvirering se Inhalations + fødemid.panel - IgE;P Børn (<5 år)

 

Ved hjælp af panelet ”Phadiatop Infant” screenes for:

Hønseæggehvide (f1), Komælk (f2), Jordnød (f13), Birk (t3), Eng-rottehale (græs-g6), Grå bynke (w6), Kat (e1), Hund (e5) og Husstøvmide (d1), Reje (f24), Bynkeambrosie (w1) og Springknap Judaica (w21).

 

Den primære udredning er en enkelt, samtidig screening for alle ovenstående allergener. Ved positivt udfald, udredes for de relevante enkelt-allergener. Herved dækkes de allergener, der almindeligvis udløser de pågældende symptomer. Der udredes IKKE automatisk for Reje (f24), Bynkeambrosie (w1), Grå bynke (w6), Springknap Judaica (w21).


 
3) Allergi-udredning for børn <5 år; symptomer fra mave/tarm

  

Gælder alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

 

Rekvirering se Inhalations+fødemid.panel-IgE;P + Torsk (f3)-IgE;P + Sojabønne (f14)-IgE;P Børn (<5 år) + GI-symptomer

  

Som ovenfor screenes med panelet ”Phadiatop Infant”, dog her suppleret med Torsk (f3) og Sojabønne (f14), som tilsammen inkluderer de allergener, der hyppigst giver fødemiddel-allergi.

 

Indhold og undtagelser ved udredning som ovenfor.


 
4) Udredning af anden allergi eller allergi-lignende symptomer

 

Gælder alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

      

Fødemiddel-allergi: 

Fødemiddel-allergi er sjælden hos voksne, hvorimod krydsreaktivitet med fødemidler i forbindelse med inhalationsallergi er hyppig. Ved kendt inhalationsallergi er det oftest ikke relevant at be- eller afkræfte krydsreaktivitet ved bestilling af de specifikke fødemiddel-analyser.

Ved reel fødemiddel-allergi anbefales det, at patienten henvises til allergolog eller specialafdeling, da den kliniske allergidiagnose ikke med samme sikkerhed kan stilles ud fra svaret på en specifik IgE-analyse, som når det gælder de klassiske inhalations-allergener. Patienter <15 år henvises til børneafdelinger og patienter >15 år henvises til lokal special-afdeling.

 

Fødevarer der hyppigt giver krydsreaktioner ifm. pollenallergi se tabel herunder:

 

        

Bestilling af enkelt-allergener:

Ved behov for bestilling af enkelt-allergener se Immunglobulin E (specifik);P

 

Urticaria:

Skyldes sjældent type 1 allergi – overvej bl.a. kroniske infektioner og medikamentelle reaktioner.

  

Penicillin- og bi-/hvepseallergi:

Analyserne udføres fortrinsvis for allergologer eller specialafdelinger, da disse tests er svære at tolke. Det anbefales at patienten henvises.

 

Histamin-release test (HR-test): Ved rekvirering fra praktiserende læger ændres denne til IgE-spec. Ved rekvirering fra specialafdeling/praktiserende allergolog/dermatolog udføres HR-test som bestilt (oftest indiceret ved atopisk dermatitis og autoimmun urticaria).

 

  

 

Hyppighed af allergier og mulighed for afhjælpning af symptomer:

 

 Allergen

 Hyppighed

 Mulighed

 for

 sanering

 Specifik

 immunterapi

 findes

 Birk

 +++

 

 Ja

 Græs

 +++

 

 Ja

 Bynke

 +

 

 (Ja)

 Hest

 +

 +++

 

 Hund

 ++

 ++

 

 Kat

 ++

 ++

 Ja

 Husstøvmide

 +++

 ++

 Ja

 Alternaria

 +

 

 

 Cladosporium + 
 Bigift + Ja

 Hvepsegift

 +

 

 Ja

 

 

 

Kilder:

 1. "Allergidiagnostik i primærsektoren” udarbejdet af Holger Mosbech, Hans-Jørgen Malling, Susanne Halken, Carsten Bindslev-Jensen, Frederik Zeuthen og Per Grindsted i 2006
 2. Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/allergi/
 3. National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonkunktivitis), Quick guide. Sundhedstyrelsen, juni 2015
 4. Allergen immunterapi, National behandlingsvejledning, Dansk selskab for allergologi, februar 2019
 5. Astma-Allergi Danmark: https://www.astma-allergi.dk/ 
 6. AllergiLeksikon.dk, Region Hovedstaden: http://allergileksikon.dk/forside.aspx
 7. Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/diverse/krydsallergimoenstre/

 

 

Dato:

2020-08-19

 


 

Bilag:
Kort guide til allergibestilling i Region Sjælland: Holbæk, Næstved, Nykøbing F og Slagelse
13.11.2020