Prolaktin;P, KBA

 

NB! NB!

Prolaktinkoncentrationen har stor døgnvariation og er højest om morgenen lige før opvågning. Prøven bør derfor tages efter kl. 10 om formiddagen, når patienten har været vågen og oppegående i mindst 2 timer. Fysisk og psykisk belastning skal undgås før og under prøvetagning.

 

Kvantitetsnummer

18247

SP: NPU18247

 

Kortnavn

Prolaktin;P

 

Synonym

Prolactin

 

Analyseforkortelse

Prolaktin

 

IUPAC-kode

NPU18247 P—Prolactin; arb.stofk.(IS 84/500; proc.) = ? × 10-3 IU/L

 

Pris
Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres på de Klinisk Biokemiske Afdelinger Holbæk, Nykøbing F., Næstved, Roskilde og Slagelse.

  

Svartider

Holbæk, Nykøbing F., Næstved og Slagelse: Analysen tilhører svargruppe 1.

Roskilde: Analysen tilhører svargruppe 3.

Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum/Plasma

 

Glastype:

Køge og Roskilde: Gelglas
Holbæk, Næstved, Nykøbing F. og Slagelse: Heparin-gelglas

  

Mængde:

0,5 mL serum eller heparinplasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 2 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 5 døgn ved 20 °C, 6 døgn ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post.

Hvis prøven undtagelsesvis ikke sendes samme dag, bør den opbevares i køleskab indtil afsendelse.

Interferens:

Kraftig hæmolyse

 


Referenceinterval

 Køn

Interval

Enhed

Kvinder

 64 - 430

 x 10-3 IU/L

Mænd

 64 - 260

 x 10-3 IU/L

Kilde: Lyngbyes Laboratoriemedicin 2010.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Gonadeinsufficiens, specielt ved samtidig galaktoré. Mistanke om patologisk proces eller funktionsforstyrrelse i hypothalamus- eller hypofyseområdet. Kontrol efter behandling for svulster i dette område.
Kvinder: Galaktoré, oligomenoré, amenoré og infertilitet.
Mænd: Galaktoré, infertilitet, impotens, nedsat libido. 

Børn og unge med sen og svag pubertets-udvikling

 

Medicinsk baggrund

Prolaktin dannes i hypofyseforlappen. Prolaktins primære virkning er på laktation. Koncentration af prolaktin øges kraftigt under svangerskab til maksimum omkring fødslen. Efter forløsning normaliseres værdien i løbet af 7 dage, hvis kvinden ikke ammer. Ved amning begynder prolaktinniveauet at falde efter ca. 3 måneder. Prolaktin har også cytokinlignende aktivitet samt andre immunregulerende virkninger. 

  

Prolaktin findes i forskellige molekylære former: en monomer (molekylvægt 23 kD) og forskellige højmolekylære komplekser med IgG (makroprolaktin). Komplekserne dannes intravasalt. Makroprolaktin komplekserne har ringe eller ingen biologisk virkning, da de ikke kan passere kapillærmembranerne. Disse komplekser har imidlertid en analyseteknisk betydning, da de medbestemmes i større eller mindre grad ved forskellige immunkemiske metoder - se under tolkning.

 

Tolkning

Ved forhøjet prolaktinæmi kan det dreje sig om "makroprolaktin", som er en polymer af prolaktin uden biologisk effekt. Forekomst af makroprolaktin kan være medikamentelt betinget, men ses også uden påviselig årsag. Der er forskel på, i hvor høj grad makroprolaktin medbestemmes i forskellige analyser.

Ses en diskrepans mellem en forhøjet prolaktin og det kliniske billede, bør makroprolaktin mistænkes.

Prøven gentages under optimale prøvetagningsbetingelser, og er prøven fortsat forhøjet, kan den sendes Klinisk Biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus, hvis metode ikke er følsom for makroprolaktin.

 

Patologisk forhøjede værdier: Ses ved prolaktinproducerende hypofyseadenomer (prolactinomer) og rumopfyldende eller destruktive processer i hypothalamus-hypofyseområdet, samt ved en række andre endrokrine patologiske tilstande, såsom hypothyreoiose, akromegali, defekt steroidsyntese i gonader eller binyrer, polycystisk ovariesyndrom, nyreinsufficiens, leversygdomme, traumer etc.

En række medikamenter, såsom phenthiaziner, tricykliske antidepressiva, meprobamat, heloperidol, metyldopa, reserpin, amfetaminer, antihypertensiver, isoniazi, cimetedin, verapamil, østrogener og insulin øger prolaktinkoncentrationen i serum.

 

Nedsatte værdier: Ses ved hypofyseinfarkt (Sheehans syndrom). Hypoprolaktinæmi har ingen kendte patologiske betydninger bortset fra udeblivelse af laktation efter fødslen.

 

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

23 kD

 

Variation på analyseresultater

Niveau 180 x 10-3 IU/L

Niveau 900 x 10-3 IU/L

Niveau 2500 x 10-3 IU/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

11,3 %

11,3 %

11,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

39,2 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

110  %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-08-18


 
18.08.2021