Prolaktin;P, KBA

 

NB! NB!

Prolaktinkoncentrationen har stor døgnvariation og er højest om morgenen lige før opvågning. Prøven bør derfor tages efter kl. 10 om formiddagen, når patienten har været vågen og oppegående i mindst 2 timer. Fysisk og psykisk belastning skal undgås før og under prøvetagning.

 

Kvantitetsnummer

18247

SP: NPU18247

 

Kortnavn

Prolaktin;P

 

Synonym

Prolactin

 

Analyseforkortelse

Prolaktin

 

IUPAC-kode

NPU18247 P—Prolactin; arb.stofk.(IS 84/500) = ? × 10-3 int.enh./L

 

Pris
20 kr.

 

Udføres

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Holbæk, Næstved og Roskilde.

  

Næstved og Holbæk: Dagligt.

Roskilde: To gange ugentligt for Køge og Roskilde.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Glastype:

Køge og Roskilde: Serum gel-glas
Næstved, Nykøbing F, Slagelse og Holbæk: Heparin gelglas

  

Mængde:

0,5 mL serum eller heparinplasma

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 2 døgn i fuldblod ved 21 °C

 

 Centrifugeres og afpipetteres inden: 

 2 døgn

 

 Opbevaring efter adskillelse:

 5 døgn ved 20-25 °C, 6 døgn ved 6-8 °C, 1 år ved -20 °C.

 Forsendelse:

 

 Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som 

 almindelig post. Hvis prøven undtagelsesvis ikke kan sendes samme dag,

 bør den opbevares i køleskab indtil afsendelse

 Interferens:

 Kraftig hæmolyse

 

Referenceinterval

Køn

Interval

Enhed

Mænd

64 - 256

10-3 int.enh./L

Kvinder

64 - 432

10-3 int.enh./L

Kilde: Lyngbyes Laboratoriemedicin 2010.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Gonadeinsufficiens, specielt ved samtidig galaktoré. Mistanke om patologisk proces eller funktionsforstyrrelse i hypothalamus- eller hypofyseområdet. Kontrol efter behandling for svulster i dette område.
Kvinder: Galaktoré, oligomenoré, amenoré og infertilitet.
Mænd: Galaktoré, infertilitet, impotens, nedsat libido. 

Børn og unge med sen og svag pubertets-udvikling

 

Medicinsk baggrund

Prolaktin dannes i hypofyseforlappen. Prolaktins primære virkning er på laktation. Koncentration af prolaktin øges kraftigt under svangerskab til maksimum omkring fødslen. Efter forløsning normaliseres værdien i løbet af 7 dage, hvis kvinden ikke ammer. Ved amning begynder prolaktinniveauet at falde efter ca. 3 måneder. Prolaktin har også cytokinlignende aktivitet samt andre immunregulerende virkninger. 

  

Prolaktin findes i forskellige molekylære former: en monomer (molekylvægt 23 kD) og forskellige højmolekylære komplekser med IgG (makroprolaktin). Komplekserne dannes intravasalt. Makroprolaktin komplekserne har ringe eller ingen biologisk virkning, da de ikke kan passere kapillærmembranerne. Disse komplekser har imidlertid en analyseteknisk betydning, da de medbestemmes i større eller mindre grad ved forskellige immunkemiske metoder - se under tolkning.

 

Tolkning

Ved forhøjet prolaktinæmi kan det dreje sig om "makroprolaktin", som er en polymer af prolaktin uden biologisk effekt. Forekomst af makroprolaktin kan være medikamentelt betinget, men ses også uden påviselig årsag. Der er forskel på, i hvor høj grad makroprolaktin medbestemmes i forskellige analyser.
Ses en diskrepans mellem en forhøjet prolaktin og det kliniske billede, bør det udførende laboratorie kontaktes med henblik på nærmere afklaring og eventuel gentagen analyse ved anden analysemetode.
  

Patologisk forhøjede værdier: Ses ved prolaktinproducerende hypofyseadenomer (prolactinomer) og rumopfyldende eller destruktive processer i hypothalamus-hypofyseområdet, samt ved en række andre endrokrine patologiske tilstande, såsom hypothyreoiose, akromegali, defekt steroidsyntese i gonader eller binyrer, polycystisk ovariesyndrom, nyreinsufficiens, leversygdomme, traumer etc.

En række medikamenter, såsom phenthiaziner, tricykliske antidepressiva, meprobamat, heloperidol, metyldopa, reserpin, amfetaminer, antihypertensiver, isoniazi, cimetedin, verapamil, østrogener og insulin øger prolaktinkoncentrationen i serum.

 

Nedsatte værdier: Ses ved hypofyseinfarkt (Sheehans syndrom). Hypoprolaktinæmi har ingen kendte patologiske betydninger bortset fra udeblivelse af laktation efter fødslen.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 180

10-3 int. Enh/L

Niveau 900

10-3 int. Enh/L

Niveau 2500

10-3 int. Enh/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

11,3 %

11,3 %

11,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

39,2 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

110 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Molvægt

23 kD

 

Dato

Revideret 2017-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
21.03.2018