Doubletest gruppe;Foster, KBA

 

Kvantitetsnummer

35905 (indeholder 1580 og 22157)

SP: DKN35905

     

Kortnavn

Doubletest gruppe;Foster

Indeholdende:

Koriogonadotropin beta [HCG];P

PAPP A;P

Synonym

Dobbeltest, Doubletest

HCG beta; frit beta HCG; Choriongonadotropin fri beta-kæde

PAPP-A

Analyseforkortelse

Double gr

DOU_HCG beta

DOU_PAPP A

IUPAC

DNK35905 Foster—Trisomi-relateret syndrom; risiko(liste; proc.)

Indeholdende:

NPU01580 P—Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551; proc.) = ? IU/L

NPU22157 P—Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Der svares på:

EPC00218 HCG(Doubletest);P

EPC00219 PAPP A(Doubletest);P

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres på hverdage på de Klinisk Biokemiske Afdelinger, Næstved og Roskilde. Udføres mindst 3 hverdage pr. uge.

Prøven skal rekvireres til det sygehus, som det forventes at føde på.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 3. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype:

Gelglas

 

Mængde:

Minimum 1 mL serum.

  
Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring i Klimaskab

 10 timer ved 21 +/- 1 °C

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 6 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 5 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post. Dog ikke op til helligdage, hvor prøven istedet fryses og sendes på tøris. I varme sommerperioder med temperaturer over 25 °C, bør de gravide henvises til ambulant prøvetagning.

 

Referenceinterval

Benyttes til risikoberegning.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Risikoberegning for kromosomabnormaliteter hos foster. Tilbydes til alle gravide.

 

Medicinsk baggrund

Doubletesten består af 2 uafhængige analyser. Choriogonadotropin beta (HCG);P og Pregnancy associated plasma protein;P.

Double testen er en del af 1. trimesterscreening, og prøven tages fra uge 8+0  (8 fulde uger svarende til påbegyndt 9. uge). Disse to markører er rimelig uafhængig af moderens alder og nakkefoldens tykkelse, hvorved det er muligt at inkluderer markørerne i en risikoberegning for kromosomabnormalier baseret på aldersrisiko, nakkefoldsmål og biokemi.  

Hos kvinder med fostre med trisomi 21, er koncentrationen af frit beta-HCG cirka dobbelt så høj, som hos kvinder med raske fostre. Koncentrationen er nedsat til mindre end 40 % af det normale i de tilfælde, hvor fostret har trisomi 13 eller 18.

Hos kvinder med fostre med trisomi 21 og trisomi 13 og 18 er koncentrationen af PAPP-A mindre end det halve af, hvad den er hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder.

Ref. Lennart Friis-Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test, Klinisk Biokemi i Norden, 4, 2005.

 

Tolkning

Tolkningen består af en risikoberegning, som foretages i et specielt udviklet og godkendt IT-program.

 

Variation på analyseresultater

Se hhv. Koriogonadotropin beta [HCG];P og PAPP A;P.

 

Dato

Revideret 2019-11-15


 
22.02.2021