Asialotransferriner (Beta-2-Transferrin), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

  

Kvantitetsnummer

28535

29343

SP: NPU28535 (sekret/væske)

og evt. NPU29343 (plasma)

  

Kortnavn

Gruppen indeholder:

Asialotransferriner;Syst(spec.)

Asialotransferriner;P

 

Synonym

Beta-2 transferrin

Tau-transferrin

 

Analyseforkortelse

B2Tr


IUPAC

NPU28535 Syst(spec.)—Asialotransferriner; arb.k.(0 1) = ?

NPU29343 P—Asialotransferriner; arb.k.(proc.) = ?


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Svartid: 3 hverdage

  

Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

 

Prøvemateriale

Nasalsekret + serum

Analysen kan også udføres på øreflåd

 

Glastype/opsamling:

Nasalsekretet opsamles i en steril beholder evt. spidsglas. Sekretet kan evt. opsamles i sterile vattotter, som sendes i steril beholder til laboratoriet. Såfremt opsamlingen strækker sig over >4 timer, fryses vattotterne løbende ved -20 °C.

 

Mængde:

4 mL nasalsekret + 1 mL serum

Minimumsmængde 1 mL nasalsekret.

  

Prøvebehandling          

Opbevaring:

24 timer ved 20-25 °C, 24 timer ved 2-8 °C, 1 år ved -20 °C.

 

Forsendelse:

Bør opbevares på køl eller frost frem til forsendelse.

Forsendelse med almindelig post skal ske på tøris.

Blodprøven centrifugeres og afpipetteres før forsendelse.

 

Interferens:

Tilblanding af plasma eller blod, mikroorganismer i serum eller sekret. 

Se desuden "Tolkning". 


Referenceinterval

Intet Beta-2-transferrin

     

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om udsivning af cerebrospinalvæske (CSV).

Denne metode betragtes som guldstandard ved diagnostik af rhinoliquorrhoe og anbefales af Dansk Rhinologisk Selskab.

 

Medicinsk baggrund

Udsivning af cerebrospinalvæske (CSV) gennem næsen, rhinoliquore, skyldes fisteldannelse og ses oftest i forbindelse med traume - hovedtraume eller kirurgisk traume. Hos patienter, hvor der ses uforklaret udsivning af klar væske gennem næsen, er det vigtigt at afgøre, hvorfra denne væske stammer. Diagnostik bygger på anamnese, billeddiagnostik, invasive teknikker og på undersøgelse af den udsivende væske for CSV-specifikke biomarkører. Til dette formål er flere markører beskrevet, men beta-2-Transferrin (B2Tr) rekommanderes.

 

Tolkning

B2Tr er en variant af Transferrin, som med få undtagelser kun findes i cerebrospinalvæske (CSV), og fund af B2Tr i udsivende væske påviser sikkert CSV hos personer, der ikke er omfattet af disse undtagelser:

B2Tr findes også i perilymfe, i øjets kammervæske (humor aqueous) og i plasma hos alkoholikere, gravide, patienter med leversygdom og hos personer med visse genetiske variationer. Nogle mikroorganismer kan desuden producere enzymer, der nedbryder Transferrin til B2Tr.

Manglende fund af B2Tr udelukker ikke fuldstændigt udsivning af cerebrospinalvæske, idet betydelig tilblanding af andre væsker vil kunne fortynde B2Tr i prøvematerialet i en sådan grad, at B2Tr ikke detekteres.

  

Dato

Revideret 2019-11-18

                          


 
15.11.2019