Protein; Pt(U), KBA

 

Kvantitetsnummer

Prot_du: 3277, Prot_U: 3958.

SP nr.: EPC00033

 

Kortnavn

Protein;Pt(U)
Protein;U


Synonym

Protein; massehast, døgnurin-protein, DU-Prot, U-protein; protein;massek.

 

Analyseforkortelse

U-prot, DU-PROT


IUPAC

NPU03277 Pt(U)—Protein; massehast. = ? g/d


NPU03958 U—Protein; massek. = ? g/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Holbæk, Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse og Nykøbing F.

 

Prøvemateriale

Urin/døgnurin

Roskilde: 10 ml velblandet urin/døgnurin i glas med spids bund eller 3-5 ml velblandet urin/døgnurin i BD Vacutainer, No Additive (Beige 5)

Køge, Næstved, Nykøbing F., Holbæk, Kalundborg, Sundhedscenter Odsherred: 3-5 ml velblandet urin/døgnurin i BD Vacutainer, No Additive (Beige 5).

 

Ved døgnurin angives opsamlingsperiode og urinvolumen.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: Centrifugeres inden analysering.

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 30 døgn ved -20 °C

 

Forsendelse: Urinprøve kan indsendes som almindelig post.

 

Interferens: Udføres ved acceptabel blodtilblanding. 

 


Referenceinterval

Pt(U)-protein;masseh.,g/d:     < 0,3 g/d*

 

*VEST

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om og kontrol af nyresygdom. 

 

Medicinsk baggrund

Hos raske udskilles ca. 0,1 mg protein hvert døgn. Den udfiltrerede mængde bestående af albumin og lavmolekylære proteiner udgør 1-2 g per døgn. Over 99 % reabsorberes og nedbrydes i de proksimale tubuli. Ved glomerulær skade øges udskillelsen i uinen. Ved moderat skade vil kun proteiner med en molekylevægt < 100 kD herunder albumin kunne passere membranen.

 

Tolkning

Prærenal proteinuri med værdier op til 2 g/døgn kan ses ved hjertesvigt, nyrevenetrombose, nyrekompression, myelomatose, feber, glomerulonephritis, nyre traume, bodybuilding med righoldig protein indtag, kraftig fysisk anstrengelse, højt blodtryk, diabetes og graviditet.

 

Renal proteinuri med værdier op til 10 g/døgn eller højere ses ved glomerulær skade. Tubulær proteinuri op til 2 g/døgn ses ved f.eks. kronisk pyelonefritis og forgiftning med tungmetaller.

 

Postrenal proteinuri ses ved urinvejsinfektion.  

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,295 g/L

Niveau 0,752 g/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

14,7 %

13,2 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

35,5 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

100 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2018-06-27


 
09.07.2018