Cancer-antigen 15-3;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

1449

SPnr: NPU01449

 

Kortnavn

Cancer-antigen 15-3;P

 

Synonym

CA 15-3

Carbohydrat antigen 15-3

 

Analyseforkortelse

CA 15-3

 

IUPAC

NPU01449 P—Cancer-antigen 15-3; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Næstved. Svares ugentligt (Svargruppe 4)

 

Analysen kan ikke rekvireres fra praksis.

 

Prøvemateriale

Glastype:

Gelglas eller tørglas

 

Mængde:

2 ml serum

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

3 døgn ved 20°C, 7 døgn ved 4°C og 3 mdr. ved -20°C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

mindre end 30 kU/l

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Seriel monitorering ved mammacancer. Undersøgelsen kan IKKE anvendes diagnostisk som tumormarkør eller som led i en screening.

 

Medicinsk baggrund

CA 15-3 er en såkaldt MUC1 markør som er et medlem af mucin familien. Det er et membranbundet glykosyleret phosphoprotein. Proteinet har protektive funktioner ved at binde patogener og har endvidere funktioner i celle signalering.
Overekspression ses især ved metastaserende mammacancer. Høj koncentration af CA 15-3 på diagnosetidspunktet er et dårligt prognostisk tegn, men lave koncentrationer kan omvendt IKKE anvendes prognostisk.

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved mammacancer især ved forekomst af metastaserende sygdom. Forhøjede værdier ses mindre hyppigt ved andre cancere, især i lunger, ovarier og pancreas. Endvidere kan ses let forhøjede værdier ved graviditet, amning, endometriose samt godartede mamma- samt ovarie lidelser.

En patientprøves målte CA 15-3 værdi kan variere med den anvendte analyseprocedure. CA 15-3 værdier målt på patientprøver ved hjælp af forskellige analyseprocedurer er derfor ikke direkte sammenlignelige. En patient bør derfor følges på samme laboratorium, og skifter patienten behandlende afdeling (samt laboratorium) bør patientprøven analyseres på begge laboratorier ved første opfølgning.

Molvægt

120.000 – 500.000 g/mol afhængig af glykosyleringsgrad.

 

Dato

2020-08-14

 


 
13.10.2020