Laboratoriemedicinske vejledninger
Klinisk Biokemi 

Kortisol;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

1787

 

Kortnavn

Kortisol;P

 

Synonym

Cortisol, Compound F, Hydrocortison

 

Analyseforkortelse

Kortisol


IUPAC

NPU01787 P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L

 

Synacthen-test, gruppenummer 1789:
Prøvetagning til Synachten-test udføres kun efter aftale med KBA.

Her tages Kortisol før og 30 min efter belastning.

NPU04139 P—Cortisol; stofk.(0 min) = ? nmol/L (Kor 0min)
NPU04140 P—Cortisol; stofk.(30 min) = ? nmol/L (kor 30min)


Pris

90 kr. (2013)

 

Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-fredag).

Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse Sygehus og Køge Sygehus.
 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum eller plasma

 

Glastype:

Slagelse: Heparin-gelglas

Køge: Tørglas

 

Mængde:

2 ml

 

Prøvetagning

Tidspunktet og omstændighederne for prøvetagning har stor betydning.

Koncentrationen af cortisol i serum veksler langsomt gennem døgnet med laveste værdier ved midnat og højeste værdier om formiddagen. Desuden veksler den hurtigt og stærkt ved fysiske og psykiske belastninger.

Cortisol bør tages under standardiseret forhold, hvor bedste tidspunkt er kl. 8-9, og når patienten ikke er stresset.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 7 døgn i fuldblod ved 21°C

Centrifugeres og afpipetteres inden: 7 døgn

Opbevares efter adskillelse: 7 døgn ved 20°C, 7 døgn ved 4°C og 3 mdr. ved -20°C

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post 

 

Referenceinterval

200 - 600 nmol/L

Der ses noget lavere værdier hos børn.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hyperfunktion eller svigt af binyrebarken.

 

Medicinsk baggrund

Cortisol cirkulerer dels bundet til proteiner, dels frit (ikke proteinbundet).

Koncentrationen varierer med en døgnrytme med de højeste værdier om morgenen og de laveste om aftenen. Ophævet døgnrytme er et tidligt tegn på hypercorticisme.

 

Tolkning

"Stress" (fysisk aktivitet, sygdom, psykisk påvirkning, smertefuld venepunktur) øger P-Cortisol, hvorfor en enkelt bestemmelse har ringe værdi.

Øget koncentration ses ved østrogenindtagelse samt graviditet, p.g.a. øget proteinbinding.

Indgår i synacthen-test.

 

Molvægt

362460 g/mol

 

Dato:

Revideret  2014-04-08


 


09.04.2014