Digoxin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1886

SP: NPU01886

  

Kortnavn

Digoxin;P

 

Synonym

Lanoxin

  

Analyseforkortelse

Digoxin


IUPAC

NPU01886 P—Digoxin; stofk. = ? nmol/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de Klinisk Biokemiske afdelinger Holbæk, Næstved, Nykøbing F, Roskilde og Slagelse.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma

  

Glastype:

Heparin-gelglas

  

Mængde:

0,5 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 8 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 8 timer ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes på køl eller nedfrosset afhængig af opbevaringstid.

Interferens:

Udføres ikke på stærkt hæmolyseret, ikterisk eller lipæmisk prøvemateriale.

 

 

Referenceinterval

Terapeutisk interval: 1,0 - 2,6 nmol/L

  

Let forgiftning >3 nmol/L målt 6 til 8 timer efter indtagelse.
Svær forgiftning og indikation for behandling med digoxin-antistof > 5 nmol/L målt 6 til 8 timer efter indtagelse.

Kilde: https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/315654

 

Ringegrænser

>3 nmol/L

 

Indikation

Mistanke om forgiftning. Rutinemæssig måling af Digoxin anbefales ikke, men såfremt man finder det indiceret, bør prøven tages 12 - 24 timer efter sidste indgift.

 

Medicinsk baggrund

Ved alvorlig hjertesvigt og/eller atrieflimren er det indiceret at bruge digoxin.

Digoxin er et digitalisglykosid, som har en positiv inotrop effekt, der efterfølgende øger hjertemusklens kontraktion hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens. Hjerteglykosider kan desuden have adskillige elektrofysiologiske virkninger, som har negative kronotrope virkninger på hjertet. Disse virkninger har tendens til at nedsætte og regulere en hurtig, uregelmæssig hjertefrekvens som den, der ses hos patienter med hjertearytmier

 

Tolkning

Ved leverlidelse omsættes digoxin langsommere end normalt. Ved tilstande med nedsat nyrefunktion eller samtidig behandling med visse lægemidler elimineres digoxin langsommere end normalt. I begge tilfælde medfører dette højere koncentration af digoxin i serum end ventet ud fra doseringen. Det kan ud fra studier synes, som om doser i nedre terapeutiske område har bedst effekt. Dette har sin baggrund i, at små doser digoxin har en modulerende effekt på det autonome nervesystem med styrkelse af den parasympatiske aktivitet.

Tilstedeværelse af heterofile antistoffer kan medføre falsk forhøjet P-Digoxin. Ved mistanke om falsk forhøjet Digoxin-måling - kontakt KBA.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

780,95 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 1,1 nmol/L

Niveau 2,8 nmol/L

Niveau 4,6 nmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

20,5 %

10,3 %

9,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 *Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

Revideret 2021-02-25


 
25.02.2021