Digoxin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1886

SP: NPU01886

  

Kortnavn

Digoxin;P

 

Synonym

Lanoxin

  

Analyseforkortelse

Digoxin


IUPAC

NPU01886 P—Digoxin; stofk. = ? nmol/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt.

De Klinisk Biokemisk Afdelinger Holbæk, Næstved og Roskilde Sygehuse

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Glastype:

Heparin gel-glas

  

Mængde:

4 mL fuldblod eller 2 mL serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

 Holdbarhed i 3 døgn i fuldblod

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

 

3 døgn efter prøven er taget.

Opbevaring efter adskillelse:

 

8 timer ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 

  

Kan sendes med almindelig post.

Referenceinterval

Terapeutisk interval:

1,0 - 2,6 nmol/L

Kilde: Region H

  

Toksisk koncentration:

>3,0 nmol/L

 

Ringegrænser

>3 nmol/L

 

Indikation

Mistanke om forgiftning. Rutinemæssig måling af Digoxin anbefales ikke, men såfremt man finder det indiceret, bør prøven tages 12 - 24 timer efter sidste indgift.

 

Medicinsk baggrund

Ved alvorlig hjertesvigt og/eller atrieflimren er det indiceret at bruge digoxin.

Digoxin er et digitalisglykosid, som har en positiv inotrop effekt, der efterfølgende øger hjertemusklens kontraktion hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens. Hjerteglykosider kan desuden have adskillige elektrofysiologiske virkninger, som har negative kronotrope virkninger på hjertet. Disse virkninger har tendens til at nedsætte og regulere en hurtig, uregelmæssig hjertefrekvens som den, der ses hos patienter med hjertearytmier


Tolkning

Ved leverlidelse omsættes digoxin langsommere end normalt. Ved tilstande med nedsat nyrefunktion eller samtidig behandling med visse lægemidler elimineres digoxin langsommere end normalt. I begge tilfælde medfører dette højere koncentration af digoxin i serum end ventet ud fra doseringen. Det kan ud fra studier synes, som om doser i nedre terapeutiske område har bedst effekt. Dette har sin baggrund i, at små doser digoxin har en modulerende effekt på det autonome nervesystem med styrkelse af den parasympatiske aktivitet.

Tilstedeværelse af heterofile antistoffer kan medføre falsk forhøjet P-Digoxin. Ved mistanke om falsk forhøjet Digoxin-måling - kontakt KBA.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

780,95 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau

1,1 nmol/L

Niveau

2,8 nmol/L

Niveau

4,6 nmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

20,5 %

10,3 %

9,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

Revideret 2018-09-21


 
21.09.2018