Immunglobulin G gruppe; P/Csv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

17072

SP: NPU17072

 

Kortnavn

Immunglobulin G gruppe; P/Csv

Immunglobulin G/Albumin;Csv/P


Synonym
Spinal-protein-index, IgG index

IgG, Intratekal syntese, spinalindex

  

Analyseforkortelse

IgGindex


IUPAC

Gruppen indeholder:

NPU19811 Csv—Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P) = ?

NPU19664 Csv—Albumin; massek. = ? mg/L

NPU19813 Csv—Immunglobulin G; massek. = ? mg/L

NPU19673 P—Albumin; massek.(proc.) = ? g/L
NPU19814 P—Immunglobulin G; massek. = ? g/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres
Dagligt i Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse


Prøvemateriale
Der kræves både en Csv (cerebrospinalvæske) og serum prøve. Der må højst gå 24 timer mellem prøvetagning af serum og spinalvæske.


Glastype:
Gelglas eller tørglas til serum.
Spidsglas til spinal-væske.

 

Mængde:

5 mL serum, gelglas
1 mL cerebrospinalvæske.

    


Prøveopbevaring

 Holdbarhed

 1 døgn ved 20-25 °C, 3 døgn ved 2-8 °C. Bør ikke fryses.

 Centrifugering Centrifugeres af udførende afdeling inden analysering

 Forsendelse

 Kan sendes på køl som Q-mærket post på hverdage.

 Interferens Mere end meget let blod-tilblanding kan give falsk forhøjede værdier.

  

Se desuden de relevante analyse-specifikke vejledninger:

P-Albumin

P-Immunglobulin G

Csv-Albumin

Csv-Immunglobulin G

  
Referenceinterval
Immunglobulin G/Albumin;Csv/P:

<0,6

  

Ringegrænser
Ingen


Indikation
Mistanke om eller udredning af tilstande med en aktiv produktion af immunglobuliner (IgG) i central-nervesystemet.


Medicinsk baggrund
Mange tilstande i det centrale nervesystem er forbundet med en øget koncentration af proteiner i spinalvæsken – enten pga. øget permeabilitet af blod-hjerne barrieren eller pga. en lokal syntese af immunglobuliner, primært Immunglobulin G (IgG). IgG index (Csv/P-Immunglobulin G/Albumin-ratio) kan medvirke til at afklare, hvorvidt der foregår intratekal syntes af IgG.

 

I beregningen af IgG index indgår koncentrationerne af IgG og Albumin i både cerebrospinalvæske (Csv) og i serum. Idet fordelingen af Albumin i Csv og serum er et udtryk for blod-likvor barrierens tæthed, korrigerer beregningen for både koncentrationsændring af IgG i serum og for ændringer i blod-hjerne-barrieren. Se desuden (Albumin;Csv og Immunglobulin G;Csv)

 

IgG Indeks beregnes efter følgende formel:

(Csv-Immunglobulin G  x P-Albumin) / (P-Immunglobulin G x Csv-Albumin)

For at påvise intratekal immunglobulin syntese udtages serum og cerebrospinalvæske samtidigt (indenfor 24 timer), og Immunglobulin G og Albumin bestemmes i begge væsker.

 

Tolkning 
Forhøjede værdier kan ses ved multiple sklerose (ca. 90 % af patienterne), subakut skleroserende panencephalitis, amyotrofisk lateral sklerose og neurosyphilis (>50 % af patienterne), meningoencephalitis, Guillain-Barres syndrom, meningeal carcinomatosis, toksoplasmose i centralnervesystemet, herpes encephalitis og hos enkelte patienter med degeneratio disci intravertebralis. Idet forhøjede værdier kan ses i få procent af raske, skal et forhøjet indeks sammenholdes med klinik.

  

Dato

Revideret 2020-11-12 
27.11.2020