Immunglobulin -oligokloni;Csv, KBA

 

Kvantitetsnummer

17076

SP: NPU53977

  

Kortnavn
Immunglobulin-oligokloni;Csv

 

Synonym

Oligokloni

 

Analyseforkortelse
Oligo_Csv

 

IUPAC
NPU17076 Csv—Immunglobulin-oligokloni; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres
1-2 gange ugentligt.

Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse


Prøvemateriale

Cerebrospinalvæske (Csv) OG serum.

   

Der kræves både en spinalvæske og en serumprøve. Disse bør tages indenfor 1 døgn. Analysen udføres også, såfremt prøverne ikke er taget indenfor et døgn. Det kan dog forekomme, at det ikke er muligt at afgive svar i disse tilfælde.


Glastype:
Serum-gelglas eller tørglas til serum.
Spidsglas til Csv.

  

Mængde:

Minimum 1 mL serum

Minimum 1 mL Csv


Prøvebehandling
Opbevares på køl
Holdbarhed 1 døgn ved stuetemperatur og 7 døgn ved 4 °C. Længere tids opbevaring (op til 1 måned) sker ved nedfrysning til -20 °C efter centrifugering og afpipettering af serum.
Kan sendes med almindelig post hverdage.


Referenceinterval 
Ikke påvist


Ringegrænser
Ingen


Indikation
Udredning af tilstande med en aktiv produktion af immunglobuliner (IgG) i central-nervesystemet så som multipel sklerose, samt evt. andre lidelser, som fx. sarkoidose og visse bindevævssygdomme.


Medicinsk baggrund
Mange tilstande i det centrale nervesystem er forbundet med en øget koncentration af proteiner i spinalvæsken – enten pga. øget permeabilitet af blod-hjerne barrieren eller pga. en lokal syntese af immunglobuliner, primært IgG. I det sidste tilfælde, intrathecal syntese af immunglobuliner, er det ofte forbundet med en heterogenitet, som viser sig som oligoklonale bånd ved immunfixation.
For at påvise intrathecal immunglobulin syntese skal man analysere patientens serum og spinal væske parallelt for at påvise forskelle i IgG-båndenes mønster mellem de to prøvematerialer. IgG bånd der påvises i spinalvæske (oligokloni), men ikke i serum, ved immunfixering er tegn på intratekal syntese. Disse forandringer ses, hvis der er en aktiv produktion af immunglobuliner i central-nervesystemet og forekommer ved multipel sklerose, samt ved andre lidelser, som fx. sarkoidose og visse bindevævssygdomme.


Tolkning
Sikkert påvist intratekal syntese af IgG er et vægtigt tegn på en kronisk sygdom i centralnervesystemet hyppigst multipel sclerose, men intratekal immunglobulin syntese ses også hos få procent af raske.


Der er følgende svarmuligheder:

Ikke påvist
Påvist
Tvivlsom

  

Dato

2020-02-10


 
10.02.2020