gamma-Glutamyltransferase;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19657

SPnr: NPU19657

 

Kortnavn

gamma-Glutamyltransferase;P

 

Synonym

GGT, gamma-GT

 

Analyseforkortelse

GammaGT


IUPAC

NPU19657 P—gamma-Glutamyltransferase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdelinger i Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved og Kalundborg. 


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2


Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Afhentningsordning: Heparin-gelglas

Forsendelse: Gelglas eller tørglas

 

Mængde:

4 ml fuldblod/ 2 ml serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 1 døgn i fuldblod 
Centrifugeres og adskilles inden:  1 døgn 

Opbevaring:

1 uge ved 20°C, 1 uge ved 4°C og 12 måneder ved -20°C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

 

Køn

 Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

0 måneder

6 måneder

10 - 130

U/l

 

6 måneder

18 år

10 - 45

U/l

Kvinder

18 år

40 år

10 - 45

U/l

Kvinder

40 år

 

10 - 75

U/l

Mænd

18 år

40 år 

10 - 80 

U/l

Mænd

40 år

 

15 - 115

U/l

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Differentialdiagnostik mellem lever-/ knoglesygdomme ved forhøjet koncentration af basisk fosfatase, påvisning af medikamentel leverbeskadigelse og kontrol af alkoholindtagelse hos alkoholikere.

 

Medicinsk baggrund

GGT er mere følsom for galdestase end ALAT. GGT findes i mange væv og er således ikke specifik. Førhøjede værdier kan foruden ved lever- gladevejssygdomme ses ved diabetes mellitus, adipositas, hypertriglyceridæmi, pancreassygdomme, lungesygdomme, hæmolyse m.fl. Fødeindtagelse kan medføre stigende GGT.

 

Tolkning

Betydelige stigninger ses ved kolestase, samt toksiske leverpåvirkninger (alkohol og medikamenter). Moderate stigninger ses ved hepatitis og flere andre tilstande nævnt under medicinsk baggrund.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 73 U/l

Niveau 76 U/l

Niveau 120 U/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15,5 %

10,5 %

10,5 %

Biologisk variation (intraindividuel)

13,4 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

43 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020