Myoglobin;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Analysenummer

19865

SP: NPU19865

  

Kortnavn

Myoglobin;P

 

Analyseforkortelse

Myoglobin


IUPAC

NPU19865 P—Myoglobin; massek. = ? µg/L

     

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på Klinisk Biokemisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma.

 

Glastype: 

Heparin-gelglas.

 

Mængde: 

Minimum 0,5 ml plasma. 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 1 time

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 2 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post.

 

 

Referenceinterval

Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

6 mdr.

19 år

13 - 90

µg/L

Kvinder

19 år

 

25 - 58

µg/L

Mænd

19 år

 

28 - 72

µg/L

 

Kilde: Roche: indlægsseddel til Cobas 6000 og DSKB børnereferenceintervaller 2015.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om AMI (høj sensitivitet men lav specificitet) ved diagnostik kort tid efter smerte debut. Ved traumer med nyreinsufficiens eller aneuri. Skeletmuskelsygdomme, hjertekirugi, muskeltraumer (creatin kinase kan bruges her), muskeliskæmi og svære forbrændinger.

 

Medicinsk baggrund

Myoglobinmolekylet ligner hæmoglobin, men det har kun 1 hæmgruppe ("1/4 hæmoglobin). Det forekommer i stor mængde i skelet- og hjertemuskelvæv (oxygendepot) og frigøres til plasma ved celleskade. Den biologiske halveringstid i plasma er 10 - 15 minutter.

 

Tolkning

Myoglobin i serum/plasma som supplement til bestemmelse af troponin og CK-MB ved mistanke om AMI specielt meget tidligt i forløbet, hvor troponin og CK-MB kan være negativ især ved små hjerteinfarkter. Imidlertid er myoglobinanalysen blevet overflødig efter fremkomsten af troponiner. Desuden ses svært forhøjede værdier efter traumatiske eller iskæmiske muskelskader. Forhøjede værdier ses også ved tilstande med langvarig bevidstløshed, især barbiturat- og alkoholforgiftninger. Moderat forhøjede værdier ses ved myosistis, ved McArdles syndrom, af og til ved muskeldystrofi, samt efter kraftig fysisk aktivitet.

Ved høj udskillelse (værdier over 10.000 µg/L) er der høj risiko for udvikling af akut tubulær nekrose og nyresvigt da myoglobin er nyretoksisk (myoglobin udskilles via nyrerne). Myoglobin kan måles i Urin.

 

Molvægt

17800 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 69 μg/L

Niveau 250 μg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

14,8 %

14,8 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

13,9 %

 


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

43,6 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-03-04


 
04.03.2021