Sexualhormonbindende globulin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

3419

SP-nr.: NPU03419

 

Kortnavn

Sexualhormonbindende globulin;P


Synonym

SHBG


Analyseforkortelse

SHBG


IUPAC

NPU03419 P—Sexualhormonbindende globulin; stofk. = ? nmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt: Klinisk Biokemisk Afdeling Holbæk Sygehus, for Roskilde, Holbæk og Køge Sygehuse.

På hverdage: Klinisk Biokemisk Afdeling Næstved Sygehus, for Næstved, Slagelse , Ringsted og Nykøbing F sygehuse.

 

Prøvemateriale

Forsendelse:

Lithiumheparin plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Prøvemængde:

Minimum 1,2 mL serum.

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

2 døgn ved 20°C, 4 døgn ved 4°C og 1 måned ved -20°C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan indsendes. 


Referenceinterval

 

Køn

Interval

Enhed

Piger 9 - 11 år

55 - 261

nmol/L

Drenge 9 - 11 år

77 - 280

nmol/L

Kvinder, fertil alder

41 - 169

nmol/L

Kvinder efter menopause

46 - 236

nmol/L

Mænd 20 - 45 år

24 - 77

nmol/L

Mænd 45 - 70 år

32 - 144

nmol/L

 

Indikation

Mistanke om androgen påvirkning hos kvinder, f.eks.ved menstruations forstyrrelser, infertilitet, polycystiskt ovarialsyndrom eller viriliserende tumorer

 

Medicinsk baggrund

Seksualhormonbindende globulin (SHBG) er et transportprotein for testosteron og estradiol. Det dannes i leveren, stimuleret af østrogener og thyroideahormoner hvorimod androgener har en hæmmende effekt.
Måling af SHBG bør udføres sammen med testosteron for at vurdere koncentrationen af den frie biologiske aktive hormonfraktionen.

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved østrogenpåvirkning (f.eks. graviditet), P–piller og hyper–thyreose. Kvinder har normalt højere værdier end mænd. Lave hos kvinder ses ved androgenpåverkning, hypothyreose og fedme.

 

Molvægt
115.000 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 23,3 nmol/L

Niveau 37,6 nmol/L

Niveau 49,5 nmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15 %

14,4 %

14,4 %

Biologisk variation (intraindividuel)

13,1 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

42 %

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-02-18


 
01.03.2020