pH;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

pH_aB:12474
pH_kB:12490
pH_vB:3995
pH_nsaB:17147
pH_nsvB:17148
pH_P(mixB):9210
  
SP:  
pH_aB:NPU12474
pH_kB:NPU12490
pH_vB:NPU3995
pH_nsaB:NPU17147
pH_nsvB:NPU17148
pH_P(mixB):NPU9210

 

Kortnavn

pH;P

 

Synonym

hydrogen-ion


IUPAC

NPU12474 P(aB)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?
NPU03995 P(vB)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?
NPU12490 P(kB)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?
NPU17147 P(nsB; aB)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?

NPU17148 P(nsB; vB)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?

NPU09210 P(mixB)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?

  

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

Udføres på udstyr, der udgiver flere parametre pr. kørsel. Prisen er angivet pr. kørsel.

 

Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte eller kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml

Kapillærblod 55  µl eller 100 µl

 

Prøvebehandling

Opbevaring ved 20 °C:

Arterieprøjte 30 min.

Kapillærrør 10 min.

 

Der må ikke være luft i prøven.

 

Referenceinterval

Voksne, Arterieblod og kapillærblod:7,35 - 7,45
Navlesnorsblod fra arterie:7,10 - 7,38
Navlesnorsblod fra vene:7,17 - 7,45

 

Indikation

Måling ved forstyrrelser i respirationen og ved respiratorbehandling samt ved forstyrrelser i vand og elektrolytbalancen, der behandles med natriumbikarbonat eller amoniumchlorid. Måling af pH i blodet bør altid indgå ved udredning og opfyldning af respiratoriske og metaboliske ændringer i syre-base-balancen.

 

Medicinsk baggrund

I arterielt blod er pH normalt 7,40 hvilket modsvarer en koncentration af H+  på ca. 40 nmol/l. Denne koncentration er mere end 10 000 gange lavere end  koncentrationen af øvrige ioner i blodet, f. eks. K+ og Na+. Den store mængde  H+ findes bundet i det intra- og extracellulære buffersystem og pH i blod skal derfor betragtes som en indikator på forholdet imellem syre- og base formerne i blodets buffersystem.

De fleste fysiologiske processer er pH afhængige og organismen råder over effektive mekanismer, der kan holde pH indenfor snævre grænser såvel intra- som extracellulært.

Ved acidose er pH lavt i blod og ved alkalose er pH højt i blodet.

 

Tolkning

Forhøjede værdier: alkalemi, højeste pH-værdi ved akutte ændringer er op til 7.8. Ved kronisk alkalemi tilstande ses ofte værdier omkring 7,55. Medfører vasokonstriktion i hud og hjerne samt øget følsomhed for katekolaminer og fald i kalium koncentrationen og den frie calcium ion koncentration.
Lave værdier: Laveste pH-værdier ved akutte ændringer er ca 6,8 og ved kronisk kompenserede tilstande ca 7,2. Medfører vasodilatation i hud og hjerne samt nedsat følsomhed for katekolaminer og stigning i kalium koncentrationen.

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

  7,10 7,47,55 
Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk0,3 %  0,3 %0,3 % 
Biologisk variation (intraindividuel)

0,2 %

 

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 0,7 %

*Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Molvægt

1,0079 g/mol

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020