Laktat;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

Laktat_kB:247
Laktat_aB:3943
Laktat_vB:3944
Laktat_nsaB:71
Laktat_nsvB:70
Laktat_vB-sb:398
  
SP: 
Laktat_kB:RSJ0026
Laktat_vB:NPU03944

 

Kortnavn

Laktat;P

 

Synonym

Lactat


IUPAC

NPU03944 P(vB)—Lactat; stofk. = ? mmol/l
NPU03943 P(aB)—Lactat; stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

Udføres på udstyr, der udgiver flere parametre pr. kørsel. Prisen er angivet pr. kørsel.


Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte, kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin, eller 4 ml Li-heparin glas.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml

Kapillærblod 100  µl

Veneblod 2 ml

 

Prøvebehandling

Opbevaring ved 20 °C:

Arteriesprøjte 20 min.

Kapillærrør Clinitubes 10 min.

Li-heparin glas 20 min.

 

Forsendelse: Kan ikke indsendes.

 

 

 

 

Referenceinterval

Materiale

Fra alder(≥) 

Til alder (<) 

Interval

Enhed

Arterieblod

0 dage

1 dag 

1,4 - 2,9

mmol/l

 

1 dag

2 dage 

 1,0 - 2,5 

mmol/l

 

2 dage

3 dage

 0,9 - 2,5 

mmol/l

 

3 dage

 

0,5 - 1,6

mmol/l

         
Veneblod

Voksne

1,0 - 1,8  

mmol/l

 

Indikation

Udredning af/mistanke om sepsis. Mistanke om lactatacidose ved metabolisk acidose med øget aniongap, som ikke skyldes andre årsager (ketonstoffer eller salicylsyre), mistanke om medfødte enzymdefekter fx mitokondriemyopatier, shock, hypoxia. Kontrol af træningstilstanden hos sportsfolk.

 

Medicinsk baggrund

Laktat dannes ud fra pyruvat vha. enzymet LDH. Ved anaerob nedbrydning af glucose dannes laktat, mens pyruvat nedbrydes fuldstændig til CO2 og vand gennem citronsyrecyclus, hvis ilttilførslen er tilstrækkelig. Forhøjet laktat ses ofte ved svær sepsis eller septisk shock. Flere studier har fastslået den prognostiske værdi af en forhøjet laktatmåling i septisk shock.

 

Tolkning

Ved mistanke om sepsis, regnes laktat som forhøjet ved værdier over 2 mmol/l.
Forhøjede værdier ses iøvrigt ved laktatacidose, som også er karakterisert ved et lavt B-pH og bedsat bikarbonat. Tilstanden ses ved chok, hypoxi, hjertesvigt, diabetes, og uræmi, samt ved forgiftninger med ethanol, methanol og salicylat. Ses også ved svær leversvigt og ved nyre-insufficiens.
Moderat forhøjet laktat ses ved kraftig eller langvarig muskelaktivitet, hyperventilation og udtalt anæmi.

Øget koncentration medfører hyperventilation samt kardiovaskulære symptomer som ved metabololisk acidose.

 

Molvægt

89,07 g/mol

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020