O2 sat;Hb, KBA

 

kvantitetsnummer

O2sat_aB:3011
O2sat_vB:10199
  
SP: 
O2sat_aB:NPU3011
O2sat_vB:NPU10199

 

Kortnavn

O2 sat;Hb

 

Synonym

Iltmætning, sO2, Oxygensaturation


IUPAC

NPU03011 Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?
NPU10199 Hb(Fe; O2-bind.; vB)—Oxygen(O2); mætn. = ?

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

Udføres på udstyr, der udgiver flere parametre pr. kørsel. Prisen er angivet pr. kørsel.

 

Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte, kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin, eller 4 ml Li-heparin glas.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml

Kapillærblod 55 µl eller 100 µl

Veneblod 2 ml

 

Prøvebehandling

Analyseres straks.

 

 

Forsendelse:

 Kan ikke indsendes.


Referenceinterval

O2 sat;Hb(aB): 0,95 - 0,99

O2 sat;Hb(vB): 0,72 - 0,78

 

*Radiometer, Blodgashåndbogen 2000
*Kompendium i Laboratoriemedicin, Henrik Olesen 1988

 

Indikation

Respirationsinsufficiens, mistanke om veno-arterielle shunts ved f.eks sepsis, cirkulationsfortyrrelser med risiko for udvikling af chok.

 

Medicinsk baggrund

Lungernes vigtigste funktion er at forsyne blodet med ilt og eliminere den ved metabolismen dannede kuldioxid. Respirationsinsufficiens indebær derfor en nedsat evne til at fuldføre denne funktion.

Ilten transporteres i blodet overvejende ved hjælp af Hæmoglobin og hvor meget ilt de er bundet afhænger af iltens partialtryk.

O2 sat udgør direkte et mål for ilttilgangen til blodet og bestemmes ved måling af mængden af iltmættet hæmoglobin i blodet.

 

Tolkning

Lave værdier (Hypoxemi):

Lavt Hæmoglobin med nedsat iltaffinitet

Varierende iltaffinitet til hæmoglobin ved ændring i pH som giver ændring i optagelse / afgivelse af ilt. 

 

Molvægt

15,9994 g/mol

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020