pO2;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

pO2_kB:12500
pO2_vB:12501
pO2_aB:8977
pO2_nsB;aB:17155
pO2_nsB;vB:17156
  
SP: 
pO2_kB:NPU12500
pO2_vB:NPU12501
pO2_aB:NPU8977
pO2_nsB;aB:NPU17155
pO2_nsB;vB:NPU17156

 

Kortnavn

pO2;P

 

Synonym

Ilttension, oxygentension


IUPAC

NPU08977 P(aB)—Oxygen(O2); tension(37 °C) = ? kPa
NPU12500 P(kB)—Oxygen(O2); tension(37 °C) = ? kPa
NPU12501 P(vB)—Oxygen(O2); tension(37 °C) = ? kPa

NPU17155 P(nsB,aB)—Oxygen(O2); tension(37 °C) = ? kPa

NPU17156 P(nsB,vB)—Oxygen(O2); tension(37 °C) = ? kPa

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

Udføres på udstyr, der udgiver flere parametre pr. kørsel. Prisen er angivet pr. kørsel.


Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte, kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml

Kapillærblod 55 µl eller 100 µl

 

Prøvebehandling

Opbevaring ved 20 °C:

Arteriesprøjte 30 min.

Kapillærrør 10 min.

 

 

Forsendelse:

 Kan ikke indsendes

 

Der må ikke være luft i prøven.


Referenceinterval

pO2(aB) og pO2(kB): 11,1 - 14,4
pO2(vB): 5,0 - 5,8

 

Indikation

Arteriel ilttension er indiceret ved mistanke om respirationsinsufficiens, samt til kontrol af ilt-behandling. Måling af arterielt og venøst pO2 er indiceret ved svær cirkulationsforstyrrelse med risiko for chok.

 

Medicinsk baggrund

Lungernes vigtigste funktion er at forsyne blodet med ilt og eliminere den ved metabolismen dannede kuldioxid. Respirationsinsufficiens indebærer derfor en nedsat evne til at fuldføre denne funktion.
Analysering af blodets indhold af ilt og kuldioxid “Blodgasser” har stor praktisk betydning ved bedømning af lungefunktionen.
Gasudvekslingen i lungerne sker over kapillærmembranen i alveolerne og hastigheden bestemmes af forskellen i partialtryk imellem alveoleluft, den alveolære ventilation, blod og diffusions hindringer for gasserne.
Diffusionen ved en vis forskel i partialtryk afhænger af diffusionsvejens længde og gassens opløselighed. Ilt er mindre opløseligt end kuldioxid og har derfor sværere ved at diffundere over alveolemembranen.
Ilt transporteres i blodet overvejende bundet til Hemoglobin og hvor meget ilt der kan bindes afhænger af iltens partialtryk. Dette skal man tage hensyn til når man bedømmer en pO2 værdi.
En anden faktor er er Hemoglobinets iltaffinitet ved forskellige pH, som spiller en rolle for optaget af ilt og afgivelsen ude i vævet.

 

Tolkning

Nedsatte værdier (Hypoxemi):

Hypoventilation:
Lave pO2 værdier sammen med normal pCO2 afhænger af ventilations/fusionsforstyrrelser og i sjælden grad af nedsat difussion.
Alveolær hypoventilation ses ved: luftvejsinfektioner, Astma, nedsat følsomhed for CO2 i åndedrætscentret ved påvirkning af morfin eller efter kranietraumer eller cerebrovaskulære læsioner.
Ved nerve- og/eller muskelskader, thoraxdeformiteter, thoraxtraumer og ekstrem fedme hvor det er svært at gøre normale thoraxbevægelser.
Lavt iltindhold i indåndingsluften ses bl.a. ved ophold i store højder
 

Forhøjede værdier:

Forhøjede værdier uden at der samtidigt med at der er en syre-base  behandling ses ved forkert blodprøvetagningsteknik.

 

Molvægt

15,9994 g/mol

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020