pCO2;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

pCO2_aB:1470
pCO2_kB:12481
pCO2_vB:10029 
pCO2_nsaB:17139
pCO2_nsvB:17140
  
SP: 
pCO2_aB:NPU1470
pCO2_kB:NPU12481
pCO2_vB: NPU10029
pCO2_nsaB: NPU17139
pCO2_nsvB:NPU1740

 

Kortnavn

pCO2;P

 

Synonym

Carbondioxid, kuldioxid (eller partialtryk)


IUPAC

NPU01470 P(aB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa

NPU10029 P(vB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa
NPU12481 P(kB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa
NPU17139 P(nsB;aB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa
NPU17140 P(nsB;vB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 548551

Udføres på udstyr, der udgiver flere parametre pr. kørsel. Prisen er angivet pr. kørsel.


Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte eller kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml

Kapillærblod 55 µl eller 100 µl

 

Prøvebehandling

Holdbarhed ved 20 °C:

Arteriesprøjte 30 min.

Kapillærrør Clinitubes 10 min.

 

Der må ikke være luft i prøven.


Referenceinterval

pCO2(aB) og pCO2(kB): 4,5 - 6,2 kPa

pCO2(vB):   4,9 - 6,7 kPa

 

Indikation

Mistanke om respirationsinsufficiens. Forhøjet (aktuel) P-Hydrogencarbonat-ion, som ikke kan tilskrives en primær metabolisk alkalose, men være kompensatorisk til primær respiratorisk acidemi.

 

Medicinsk baggrund

CO2 forekommer i blodet dels fysisk opløst dels i forbindelse med H2O som H2CO3. CO2 opgives ikke i mmol/l men ved sit partialtryk pCO2. (ca. 5,3 kPa under normale forhold).
Koncentrationen af CO2 i blodet afhænger af produktionen i organismen, hvor produktionen af CO2  er ligefrem proportional med energiomsætningen og eliminationen via lungerne.
CO2  diffunderer hurtigt igennem cellemembran og kapillærvæg og koncentrationen i blodet bliver derfor afhængig af eliminationen i lungerne. I dette sammenhæng spiller lungecirkulationen og diffusions-overfladen en vis rolle men størst betydningen har den alveolære ventillation, d.v.s. luftudbyttet i lungerne.
Forhøjede værdier ses ved nedsat ventillation, enten på grund af lokale forhold eller på grund af en central påvirkning på åndedrætscentrum (trombose/blødning, opiater, sedativer) med nedsat følsomhed for et forhøjet pCO2.

Fra syre-base synspunkt er forholdene ved hypoventilation komplicerede, idet man også får iltmangel (hypoxi), som kan føre til metabolisk acidose.


Tolkning

Forhøjede værdier:
Forhøjede værdier kan også ses kompensatorisk til metabolisk acidose
(langvarrige opkastninger, behandlet med perorale diuretika).


Nedsat pCO2:
Nedsat pCO2 ses ved tilstande med hyperventilation som kan være primær, angst, feber, salicylsyreforgiftning eller perifert betinget, lungeembolier eller lungeatelektaser. En almindelig årsag er den hyperventilation, som udgør en kompensatorisk reaktion ved metabolisk acidose, f.eks ved diabetescoma.

 

Molvægt

44,01 g/mol

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020