Cocain;U, KBA

 

BEMÆRK: DER UDSENDES ALTID REGNING FOR DENNE ANALYSE

 

Kvantitetsnummer

1706 Cocain (indgår som en del af screening for rusmidler og kan ikke rekvireres separat). Kan ikke rekvireres via SP.

 

Kortnavn

Cocain;U

 

Synonym

Cocain

 

Analyseforkortelse

Cocain_U

 

IUPAC

NPU01706 U—Cocain; er en kvalitativ test som opgives med arb.k.(proc) = 0 eller positiv

 

Pris

Cocain indgår som en del af "Screening for Rusmidler" kvantitetsnummer 354(misbrug/behandlingskontrol), 452(til helbredsattest) og 453 (på Politiets foranledning).

Se venligst prisliste DOK 548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus.
Udføres kun på hverdage.

 

Prøvemateriale

Urin
Glastype:1 spidsglas eller 1 tørglas med lysebrun prop.
Mængde:Minimum 2 ml urin.  

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved stuetemperatur, 7 døgn ved 4°C.
Forsendelse: Kan sendes som kvikpost, kuverten mærkes med Q eller afhentningsordningen hos praksis.
Forsendelsesemballage, rør til prøvetagning kan uden beregning rekvireres fra:Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus tlf. 58559462.

 

Rekvirering

Webreq: Analysegrupperne ligger i Webreq kun under Slagelse, derfor skal man  ændre laboratorium til ”Slagelse Sygehus KBA” og søge under "Urin og fæces". Prøverne sendes direkte til Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse. Prøve og PTB kan sendes med transportkassen. Når man bestiller i Webreq, skal papirrekvisition (specialseddel) ikke udskrives.
Prøvemængde er 2 ml og kan håndteres, som andre urinprøver.

For de der ikke kan bestille elektronisk: Brug en papirrekvisition (specialseddel). Husk mærkning af glas og rekvisition med navn og CPR-nummer. 
Sedlen ændres løbende, undgå derfor at printe et større lager.

Special rekvisition hentes i "Screening for Rusmidler - Bestilling af"

 

Referenceinterval

0 (negativ)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formålet med undersøgelserne er at konstantere, om der er indtaget vanedannende medicin eller rusmidler.
Analyserne udføres på urin, primært fordi koncentrationen af de indtagne stoffer og/eller deres nedbrydningsprodukter/metabolitter normalt er betydeligt større i urin end i blod.

 

Tolkning

Efter indtagelse af cocain (benzoylmethylecgonin) udskilles hovedparten med urinen som benzoylecgonin.
Absorptionen sker ved sniffing næsten momentant og meget hurtigt ved peroral indtagelse. Omdannelsen til benzoylecgonin sker hurtigt i plasma, og hele den indtagne mængde er udskilt med urinen inden for 24 - 48 timer - heraf ca. 70% som benzoylecgonin og ca. 20% som uomdannet cocain.
Metoden påviser kun hovedmetabolitten benzoylecgonin, der normalt vil kunne påvises 1 - 2 døgn efter indtagelse af cocain.

 

Molvægt

303,36 g/mol

 

Variation på analyseresultater

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Analyseusikkerhed

Niveau 223 µg/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

105 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 

Dato

2021-02-17

 

 


 
18.03.2021