Phenytoin;P, KBA

 
Kvantitetsnummer

3085

SPnr: NPU03085

 

Kortnavn

Phenytoin;P

 

Synonym

Difhydan

Fenytoin "DAK"

Pro-Epanutin

 

Analyseforkortelse

Feny

 

IUPAC

NPU03085 P—Phenytoin; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt DOK 548551

 

Udføres

Ugentligt

Klinisk biokemisk afdeling Slagelse sygehus.

 

Prøvemateriale

Der benyttes Lithium-heparin gelglas, i Nykøbing F, Næstved og Slagelse foretrækkes glas fra Greiner.

1 ml plasma, minimum 200 µl.             

Gel-Tørglas må ikke anvendes.

 

OBS! Skal tages medicinfastende!

 

Glastype

Heparin gelglas fra Greiner eller BD.

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring:   Holdbarhed i fuldblod er 10 timer.

 

 

Referenceinterval

Terapeutisk interval: 30 - 90 µmol/l

Toxisk koncentration > 100 µmol/l

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af intoksikation. Kontrol af behandling.

 

Medicinsk baggrund

Phenytoin er et antiepileptisk lægemiddel.

 

Tolkning

Ved terapeutisk dosering opnås steady state koncentrationer sædvanligvis efter 7 - 10 dage.
Den biologiske halveringstid er 18 - 24 timer. Talrige lægemidler påvirker koncentrationen af phenytoin ved enten at øge eller nedsætte metaboliseringshastigheden- se medicin.dk. Denne analyse måler den totale mængde phenytoin.
Under graviditet ses i reglen et klinisk signifikant fald i plasmakoncentration.

 

Molvægt

252,26 g/mol

 

Dato

09-08-2019


 
14.08.2019