Morphin;U+analog, KBA

 

BEMÆRK: DER UDSENDES ALTID REGNING FOR DENNE ANALYSE

 

Kvantitetsnummer

8990 Morphin+analog (indgår som en del af screening for rusmidler og kan ikke rekvireres separat). Kan ikke rekvireres via SP.

 

Kortnavn

Morphin;U

 

Synonym

Morfin

 

Analyseforkortelse

 

IUPAC

NPU08990 U—Morphin+analog; er en kvalitativ test som opgives med arb.k.(proc) = 0 eller positiv 

Pris

Morphin indgår som en del af "Screening for Rusmidler" kvantitetsnummer 354(misbrug/behandlingskontrol), 452(til helbredsattest) og 453 (på Politiets foranledning).

Se venligst prisliste DOK 548551

 

Udføres

Klinisk Biokemisk afdeling Slagelse sygehus.
Udføres kun på hverdage.

 

Prøvemateriale

Urin
Glastype: 1 Spidsglas eller et tørglas med lysebrun prop.
Mængde: Minimum 2 ml.

  

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved stuetemperatur, 7 døgn ved 4°C.
Forsendelse: Kan sendes som kvikpost, kuverten mærkes med Q eller afhentningsordningen hos praksis.
Forsendelsesemballage, rør til prøvetagning kan uden beregning rekvireres fra:
Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus tlf. 58559462.

 

Rekvirering

Webreq: Analysegrupperne ligger i Webreq kun under Slagelse, derfor skal man  ændre laboratorium til ”Slagelse Sygehus KBA” og søge under "Urin og fæces". Prøverne sendes direkte til Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse. Prøve og PTB kan sendes med transportkassen. Når man bestiller i Webreq, skal papirrekvisition (specialseddel) ikke udskrives.
Prøvemængde er 2 ml og kan håndteres, som andre urinprøver.

For de der ikke kan bestille elektronisk: Brug en papirrekvisition (specialseddel). Husk mærkning af glas og rekvisition med navn og CPR-nummer. 
Sedlen ændres løbende, undgå derfor at printe et større lager.

Special rekvisition hentes i "Screening for Rusmidler - Bestilling af"

 

Referenceinterval

0 (negativ)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formålet med undersøgelserne er at konstantere, om der er indtaget vanedannende medicin eller rusmidler.
Analyserne udføres på urin, primært fordi koncentrationen af de indtagne stoffer og/eller deres nedbrydningsprodukter/metabolitter normalt er betydeligt større i urin end i blod.

 

Tolkning

Morphin kan spores i urinen 1-3 dage efter indtagelse, afhængig af indtagelsesfrekvens og dosis. Ved positivt svar vil det angives om det drejer sig om morfin eller codein. Morfin kan stamme fra heroin, idet heroin hurtigt nedbrydes til morfin.

 

Dato

2021-02-17


 
18.03.2021