Amfetamin;U + analog, KBA

 

BEMÆRK: DER UDSENDES ALTID REGNING FOR DENNE ANALYSE

 

Kvantitetsnummer

8960 Amfetamin + analog (indgår som en del af screening for rusmidler og kan ikke bestilles separat). Kan ikke rekvireres via SP

 

Kortnavn

Amfetamin;U

 

Analyseforkortelse

Amfe_U

 

IUPAC

NPU08960 U—Amfetamin+analog; er en kvalitativ test som opgives med arb.k.(proc) = 0 eller positiv  

 

Pris

Amfetamin + analog indgår som en del af "Screening for Rusmidler" kvantitetsnummer 354(misbrug/behandlingskontrol), 452(til helbredsattest) og 453 (på Politiets foranledning).

Se venligst prisliste DOK 548551

 

Udføres

Klinisk Biokemisk afdeling Slagelse sygehus.
Udføres kun på hverdage.

 

Prøvemateriale

Urin
Glastype: 1 Spidsglas eller et tørglas med lysebrun prop.
Mængde: Minimum 2 ml.

  

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved stuetemperatur, 7 døgn ved 4°C.
Forsendelse: Kan sendes som kvikpost, kuverten mærkes med Q eller afhentningsordningen hos praksis.
Forsendelsesemballage, rør til prøvetagning kan uden beregning rekvireres fra:
Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus tlf. 58559462.

 

Rekvirering

Webreq: Analysegrupperne ligger i Webreq kun under Slagelse, derfor skal man  ændre laboratorium til ”Slagelse Sygehus KBA” og søge under "Urin og fæces". Prøverne sendes direkte til Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse. Prøve og PTB kan sendes med transportkassen. Når man bestiller i Webreq, skal papirrekvisition (specialseddel) ikke udskrives.
Prøvemængde er 2 ml og kan håndteres, som andre urinprøver.

 

For de der ikke kan bestille elektronisk: Brug en papirrekvisition (specialseddel). Husk mærkning af glas og rekvisition med navn og CPR-nummer. 
Sedlen ændres løbende, undgå derfor at printe et større lager.

Special rekvisition hentes i "Screening for Rusmidler - Bestilling af"  

 

Referenceinterval

0 (negativ)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formålet med undersøgelserne er at konstantere, om der er indtaget vanedannende medicin eller rusmidler.
Analyserne udføres på urin, primært fordi koncentrationen af de indtagne stoffer og/eller deres nedbrydningsprodukter/metabolitter normalt er betydeligt større i urin end i blod.

 

Tolkning

Vi analyserer for Amfetamin og Methamfetamin i denne test. Andre amfetaminlignende stoffer måles som Ecstasy og Kokain (se der).

Amfetaminer kan spores i urinen 3-4 dage efter indtagelse, afhængig af indtagelsesfrekvens og dosis.

 

Dato

2021-02-17


 
18.03.2021