Basisk fosfatase;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

27783

SP-nr: NPU27783

 

Kortnavn

Basisk fosfatase;P

 

Synonym

Basisk phosphatase, alkalisk fosfatase, alkalisk phosphatase

 

Analyseforkortelse

Bas


IUPAC

NPU27783 P—Basisk phosphatase; kat.k. = ? U/L

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hele døgnet

De Klinisk Biokemiske afdelinger Roskilde, Køge,  Slagelse, Holbæk, Næstved, Nykøbing F og Ringsted

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Glastype: Afhentningsordning: Heparin- gelglas

Forsendelse: Gelglas/plasma

 

Mængde:

4 ml fuldblod/ 2 ml plasma 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 24 timer i fuldblod

 

Centrifugeres og afpipetteres inden: 24 timer.

 

Opbevaring:

24 timer ved 20 °C, 1 uge ved 4 °C og 2 måneder ved -20 °C.

 

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma/serum kan sendes som Q-mærket post.


Referenceinterval

 

Køn

Fra alder(≥) 

Til alder (<) 

Interval

Enhed

0

15 dage

 90 - 273

U/L

15 dage

1 år

 134 - 518

U/L

1 år

6 år

 156 - 369

U/L

Kvinder

6 år

14 år 

 143 - 396

U/L

Kvinder

14 år

17 år 

 42 - 288 

U/L

Kvinder

17 år

19 år 

 42 - 102

U/L

Mænd

6 år

9 år

 151 - 351  

U/L

Mænd

9 år

14 år

 151 - 457 

U/L

Mænd

14 år

17 år 

  96 - 412

U/L

Mænd

17 år 

19 år

  56 - 238

U/L

Mænd og kvinder

19 år 

 

  35 - 105

U/L

Kilde: DSKB og NORIP

 

Indikation

Diagnostik og kontrol af galdevejsobstruktion og leversygdomme.
Diagnostik af knoglesygdomme.

 

Medicinsk baggrund

De basiske fosfataser er en række membranbundne isoenzymer, der dannes i hepatocytter, osteoblaster, tyndtarmsepitel samt placenta. Endvidere kan nyrer og germinalceller producere basisk fosfatase ved cancer.

 

Tolkning

Lave niveauer af basisk fosfatase kan ses ved:
Malnutrition, magnesium mangel, zink mangel,  hypothyroidisme, svær anæmi,  perniciøs anæmi, aplastisk anæmi, kronisk myeloid leukæmi, ved p pille brug,  ved østrogenbehandling af postmenopausale kvinder, hos børn med svær enteritis (fx cøliaki) samt ved genetiske lidelser som wilson’s disease og hypophosphatasi.
Ind J Clin Biochem (July-Sept 2014) 29(3):269–278


Kraftigt forhøjede værdier over 3 gange øvre referencegrænse ses ved intra- og ekstrahepatisk kolestase, osteoitis deformans (Pagets disease) og ved spredt osteoblastiske metastaser (f.eks. prostatacancer).

 

Værdier op til 3 gange øvre referencegrænse forekommer ved renal osteodystrofi, primær hyperparathyreoidisme, osteomalaci, osteogent sarcom, rumopfyldende processer i leveren, hepatitis og inflammatoriske tarmsygdomme samt enkelte cancerformer, som producerer alkalisk phosphatase.

 

Hvis årsagen til en høj basisk phosphatase er uklar, er det nyttigt at vurdere serum-gamma-glutamyltransferase (GGT), som oftest er høj, hvis det drejer sig om en leverlidelse, men normal ved knoglesygdomme. Isoenzym-bestemmelse har man sjældent nytte af.

 

Konstant høj serum-basisk phosphatase uden påvisning af sygdom i lever, knogle eller tarm kan skyldes cirkulerende komplekser af basisk phosphatase og immunglobuliner.

 

Hos voksne bidrager isoenzymerne fra lever og knogler hver med omkring halvdelen af den totale aktivitet, men et bidrag på omkring 10% fra isoenzymer fra tarmen er ikke usædvanligt.


Hos gravide ses en stor fraktion af placentalt isoenzym.


Hos børn og unge er isoenzymet fra knogler helt dominerende.

 

Det er almindeligvis ikke nødvendigt at lade patienten faste før prøvetagningen, men det bør f.eks. overvejes ved kontrol af let forhøjede værdier, da postprandiale øgninger med 25-50 U/L kan ses.

 

Analyseusikkerhed

Niveau 36 U/L

Niveau 143 U/L

Niveau 303 U/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

16,0 %

11,3 %

11,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

6,5 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

29 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-05-20


 
20.05.2020