Base excess;Ecv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

3815

SP: NPU03815

 

Kortnavn

Base excess;Ecv

 

Analyseforkortelse

BE

 

Synonym

SBE, BE, standard base excess


IUPAC

NPU03815 Ecv—Base excess; stofk.(aktuel-norm) = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 548551

Udføres på udstyr, der udgiver flere parametre pr. kørsel. Prisen er angivet pr. kørsel.


Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemiske afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte, kapillærrør (Clinitubes) indeholdende elektrolyt-balanceret heparin.

 

Mængde:

Arterieblod 1 ml

Kapillærblod 55 µl eller 100 µl

 

 

Prøvebehandling

Opbevaring ved 20 °C:

Arterieblod 30 min

Kapillærblod 10 min

 

Der må ikke være luft i prøven.

 

Forsendelse: Kan ikke indsendes.


Referenceinterval

Køn

Fra alder(≥) 

Til alder (<) 

Interval

Enhed

Børn

0 år

4 år 

-4 - 2

mmol/l

Kvinder

4 år

 

-3 - 2

mmol/l

Mænd

4 år

 

-2 - 3

mmol/l

Kilde: Kompendium i Laboratorie-medicin, Henrik Olesen Amtsrådsforeningen 1988.

 

Indikation

Forandringer i den ikke-respiratoriske del af syre-basestatus.

 

Medicinsk baggrund

Standard Base Excess (BE) er et in vivo-udtryk for baseoverskud.

 

Tolkning

Primært forandringer i ekstracellulærvæskebase excess (BE) som kan være øget eller reduceret med maximalt 30 mmol/l

I princippet kan man have 4 forskellige syre-base forskydninger:

-Respiratorisk acidose: Nedsat pH og øget pCO2. BE er normal i ukompenseret tilstand, men stiger ved kompensation.


-Respiratorisk alkalose: Forøget pH, nedsat pCO2. BE er normal i ukompenseret tilstand, men falder ved kompensation.


-Metabolisk acidose: Nedsat pH, varierende grader af nedsat pCO2. BE er lav.


-Metabolisk alkalose: Forøget pH, varierende grader af forøget pCO2. BE er høj.

 

Dato

2020-12-22


 
22.12.2020