Fosfat;Pt(U)/U, KBA

 

Kvantitetsnummer

3095 Pt(U)/ 3955 U

SPnr: EPC00024

 

Kortnavn

Fosfat;Pt(U)/U


Synonym

Phosphat


Analyseforkortelse

Fosfat_dU/Fosfat_U


IUPAC

NPU03095 Pt(U)—Phosphat(P; uorganisk); stofhast. = ? mmol/d

NPU03955 U-Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling Køge Sygehus.


Svares dagligt (svargruppe 1)

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Urinen opsamles i dunk (udleveres på Køge Sygehus) med eller uden syre.

Tilsendte uriner skal være surgjort til pH < 3 inden forsendelse.

 

Urindunken vendes mindst 10 gange, evt bundfald skal blandes godt op. 3-5 ml velblandet døgnurin suges over i glas (Beige5). Der angives opsamlingsperiode og urinvolumen.

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 

 

Centrifugeres inden analyse 

Opbevaring:

2 døgn ved 20°C, og 1 måned ved -20°C.

Forsendelse:

Urinen surgøres inden forsendelse. Kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

Køn

Interval

Enhed

Kvinder

8 - 44

mmol/d

Mænd

11 - 63

mmol/d

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af tubulære nyresygdomme. Evt. ved mistanke om hyperparathyreoidisme.

Isoleret har analysen ringe interesse. Den kan kombineres med P-Kreatinin, U Kreatinin og P-Fosfat, hvorved den tubulære tilbageresorptionsprocent og fosfat udskillelsen per liter glomerulus filtrat kan beregnes.

 

Medicinsk baggrund

88% af kroppens fosfat findes i knoglerne i form af calciumfosfat som apatit Ca2+[Ca3(PO4)2]32-. Resten indgår i det intermediære kulhydratstofskifte og i fysiologisk vigtige stoffer, f.eks. fosforlipider, nukleinsyrer og ATP. Fosfat forekommer i blod i form af uorganisk fosfat og i organisk bunden fosforsyre. Den lille mængde ekstracellulær organisk fosfat eksisterer næsten udelukkende i form af fosforlipider. Fosfat/calcium-forholdet i blod er cirka 6:10. En stigning i fosfatniveauet vil resultere i et fald i calciumniveauet. Denne mekanisme påvirkes af interaktion mellem parathyreoideahormon(PTH) og vitamin D.


Tolkning

Høje værdier ses ved stor phosphatindtagelse, hyperparathyreoidisme, vitamin D mangel, vitamin D resistens, metabolisk acidose, thyreoitoksikose og ved diuretikabehandling.

Lave værdier ses ved lav phosphatindtagelse, antacida og phosphatbinder (aluminiumhydroxid), hypoparathyreoidisme og stor calciumindtagelse.

Hos nyresyge nedsættes evnen til at udskille fosfat i urinen. Fosfaten ophobes i stedet i blodet og kan give gener i form af hudkløe, muskelsmerter og knogleskørhed. Fosfatbindere binder fosfat fra mad og drikke i tarmen, derved kan fosfaten ikke optages i blodet men passerer ud med afføringen.

 

Molvægt
31 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 8 mmol/l

Niveau 17 mmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

31,2 %

31,2 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

18 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

66 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.


Dato

2020-08-14


 
13.10.2020