17-Hydroxyprogesteron;P, KBA

 

Kan ikke revireres af praksis, uden forudgående aftale med læge på klinisk biokemisk afdeling.

 

Analysenummer

2460

SP nr.: NPU02460

 

Kortnavn

17-Hydroxyprogesteron;P

 

IUPAC

NPU02460 P—17-Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Ugentligt i Slagelse, for Næstved, Nykøbing F, Slagelse og Ringsted

Ugentligt i Holbæk, for Holbæk, Kalundborg, sundhedscenter Odsherred, Fakse, Roskilde og Køge.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

Glastype: Heparingelglas, Gelglas eller tørglas

Ved mikroprøver benyttes tør-microtainer-rør.

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Fuldblod

Afpipetteres inden: 1 døgn.

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20° C, 3 døgn ved 4° C, 12 måneder ved - 20° C

 

Forsendelse: Hvis prøven ikke er taget i et gelglas, sendes afpipetteres serum.    

 

 

Referenceinterval

Interval

Enhed

Børn født præmaturt

 < 30

nmol/L

Børn født til termin, 1. levemåned

 < 19

nmol/L

Børn 6 måneder - pubertet

< 4

nmol/L

Kvinder i follikulærfasen

 < 3

nmol/L

Kvinder i lutealfasen

 < 10

nmol/L 
Kvinder efter menopause 

 < 2

nmol/L
Mænd

 < 8

nmol/L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om adrenogenitalt syndrom (AGS) eller kontrol af samme.

Udredning for PCOS

 

Medicinsk baggrund

Kortisol dannes i kroppen ud fra kolesterol over en række steroidforstadier. Et af forstadierne er 17 - hydroxyprogesteron, der via 21-hydroxylase syntetiseres videre mod kortisol. Ved mangel på dette enzym vil der ske ophobning af 17- hydroxyprogesteron. En mindre del af dette kan omdannes til testosteron og medføre virilisering.

17-hydroxyprogesteronkoncentrationer udviser døgnvariation og prøven bør fortrinsvis tages om formiddagen.

Niveauet af 17-OHP er svingende gennem menstruationscyklus. Prøven bør om muligt tages i follikulær fase.
Hos kvinder med uregelmæssig cyklus vil det ofte være vanskeligt at sikre et korrekt prøvetagningstidspunkt for 17-OHP. Det forventes derfor, at en del kvinder med PCOS kan have let forhøjede værdier af 17-OHP, uden at diagnosen adrenal hyperplasi kan bekræftes.

 

Tolkning

Moderat forhøjede værdier ses ved adrenogenitalt syndrom med 21- hydroxylasemangel, samt ved tumorer i binyrer eller ovarier.

 

Molvægt

330,46 g/mol

 

Dato

Revideret 2019-07-31


 
08.08.2019