Aldosteron;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling. Prøven kan ikke tages i praksis.

 

Kvantitetsnummer

1135

SP: NPU01135

 

Kortnavn

Aldosteron;P

 

Synonym


Analyseforkortelse

Aldosteron


IUPAC

NPU01135 P—Aldosteron; stofk. = ? pmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Udføres en gang ugentlig på Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Patientforberedelse

HUSK at svare på prompt-spørgsmålet "siddende/liggende" hvile på Rover eller i BCC. Svaret udløser det korrekte referenceinterval.

 

Det anbefales, at prøven foretages i morgentimerne (kl. 07-10) og efter almindelig oppegående aktivitet (minimum 30 minutter) samt 5-10 minutters siddende hvile. Dette betragtes som "siddende hvile".

For indlagte patienter, hvor prøvetagning foregår inden patienten er stået ud af sengen om morgenen betragtes tilstanden som "liggende hvile".

 

En række lægemidler indvirker på koncentrationen af aldosteron (og renin) i plasma. Diuretika, clonidin, ACE-inhibitorer, renin-hæmmere, Angiotensin II-receptorblokkere, Beta-blokkere, glucokortikoider og lakrids bør være seponeret i mindst 14 dage før prøvetagning, hvis det er muligt. Spironolakton og eplerone behandling bør seponeres i mindst 4 uger før prøvetagningen. Biotin (B7) præparater må ikke indtages fra 72 timer før prøvetagning. Der henvises i øvrigt til skema og anbefalinger i national behandlingsvejledning fra Dansk Endokrinologisk Selskab.*

*Kilde: Primær hyperaldosteronisme (PHA), Dansk Endokrinologisk Selskab; 2016

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype

EDTA-glas

 

Mængde

Min. 1 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)1 time. Prøven centrifugeres, afpipetteres og fryses umiddelbart efter prøvetagning.

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 2 mdr. ved -20 °C

(Må ikke opbevares på køl, hvis der også er rekvireret P-Renin på prøven.)

Forsendelse:

Prøven sendes på tøris. Undgå forsendelse op til weekend eller helligdage.

Interferens:

Hæmolyse, svær icterus og svær lipæmi interfererer på analysen.

Ligeledes kan tilstedeværelsen af humane anti-mus antistoffer(HAMA), rheumafaktor og heterofile antistoffer samt indtag af vitamin B7 interferere.

 

 

Referenceinterval

Siddende hvile

102 - 1197

pmol/L

Liggende hvile

102 - 859

pmol/L

*Kilde: IDS-iSYS Aldosterone. Copenhagen, Denmark; 2015. Report No.: OS3300PL, V07.

 

Ringegrænser

Ingen.

 

Indikation

Mistanke om primær hyperaldosteronisme (PHA).

 

Medicinsk baggrund

I sjældne tilfælde kan hypertension skyldes abnormt forhøjet produktion af aldosteron. Der skelnes mellem primær og sekundær hyperaldosteronisme, hvor den primære form kendetegnes ved øget sekretion af aldosteron, mens der ved den sekundære form er en øget aldosteronkoncentration grundet øget sekretion af renin (4). Symptomerne ved PHA er ofte få, men de fleste patienter har udover hypertension, hyperkaliæmi. Desuden kan der være træthed og muskelgener.*

 

Aldosteron er et mineralkortikoid, der dannes i binyrernes zona glomerulosa. Aldosteron indgår i renin-aldosteron-angiotensin-systemet og indvirker via reabsorption af natrium og udskillelse af kalium og hydrogenioner på blodtryk og saltbalance.

*Kilde: Primær hyperaldosteronisme (PHA), Dansk Endokrinologisk Selskab; 2016

 

Tolkning

PHA diagnosticeres hos patienter med forhøjet aldosteron/renin-ratio (>31 mIU/L), nedsat P-Renin og forhøjet aldosteron. PHA betragtes i daglig klinisk virke at være usandsynlig ved P-Aldosteron <240 pmol/L. Ved intermediære P-Aldosteron værdier (240 -1197 pmol/L) er der behov for bekræftende test. Ved hypertension, hypokaliæmi og supprimeret renin samt P-Aldosteron over 1197 pmol/L (IDS ISYS assay) er diagnosen PHA sikker.*

*Kilde: Primær hyperaldosteronisme (PHA), Dansk Endokrinologisk Selskab; 2016

 

Molvægt

360 g/mol

 

Dato

2021-04-22


 
26.04.2021