Erythropoietin;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

4013

 

Kortnavn

Erytropoietin;P

 

Synonym

EPO

 

Analyseforkortelse

EPO


IUPAC

NPU04013 P—Erythropoietin; arb.stofk.(two-site immunoassay; IRP 67/343) = ? IU/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitets Hospital Roskilde

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: Li-Heparin

 

Mængde: min. 0,5 ml

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden 6 timer. ​

Opbevaring efter adskillelse:

24 timer ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C og 3 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Prøvemateriale skal være afpipetteret inden forsendelse. Skal sendes på køl.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse

 

 

Referenceinterval

5,5 - 28 IU/L*

 

*Pakningsindlæg Siemens

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Diagnosticering af anæmi og polycytæmi. Kan anvendes til at skelne polycytæmia vera fra sekundære polycytæmier samt til vurdering af respons på EPO behandling.

 

Medicinsk baggrund

Erythropoietin er et hormon som kontrollerer erytrocyt produktion. EPO dannes primært i nyrerne og udskillelse stimuleres af lav ilttension i nyrerne.

 

Tolkning

Ved kronisk nyresvigt og nedsat blodtilførsel til nyrerne ses lave EPO værdier. Ved polycytæmia vera ses værdier under eller lavt i reference interval. Anæmi ved autoimmune sygdomme, HIV, cancer og præmaturitet nedsætter cytokin produktionen af EPO.

 

Molvægt

34 kDa

 

Dato

2020-02-18

 


 
18.02.2020