Thyrotropinreceptor-Ab;P, KBA

 

Analysenummer:

17888

SP: NPU17888

 

Kortnavn

Thyrotropinreceptor-Ab;P


Synonym

TRAK, TSH receptor antistof, TRAB, TRAS, Thyreoidea receptor antistof

Analyseforkortelse

TRAB


IUPAC

NPU17888 P—Thyreoidea-stimulerende immunglobulin; arb.stofk.(IS 90/672; proc.) = ? IU/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Ugentligt på Klinisk Biokemisk afdeling Køge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Tørglas

 

Mængde:

4 ml fuldblod/ minimum 0,5 ml serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:  Holdbarhed i 3 døgn i fuldblod. 
Centrifugeres og adskilles inden:  3 døgn 

Opbevaring:

3 døgn ved 20°C, 6 døgn ved 4°C og 12 måneder ved -20°C.

Forsendelse:

Afpippeteret serum kan sendes som almindelig post. 

 

 

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 3 døgn

Holdbarhed i serum efter adskillelse

3 døgn ved 20 °C, 6 døgn ved 4 °C og 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Afpipetteret serum sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Icteri > 427 µmol/L, Hæmoglobin >4 g/L, Intralipid > 15 g/L, Biotin > 2,5 µmol/L

 

 
Referenceinterval

< 1,2 IU/L

(Ved Graves sygdom er beslutningsgrænse > 1,75 IU/L)

 

Indikation

Mistanke om Graves sygdom
Uklare situationer med vekslende thyroideafunktion.
Risikovurdering ved ophør med antithyroid behandling.
Gravide som har haft eller har hyperthyreose.
Udredning af det nyfødte barn med thyroideapåvirkning .

 

Medicinsk baggrund

TSH binder sig under normale tilstande til en TSH-receptor på follikelcellernes basale membran og stimulerer alle trin i hormondannelsen i gld. thyroidea. TRAb er antistoffer, som binder sig til TSH receptoren og de kan være såvel blokerende som stimulerende. Det hyppigste er stimulerende antistoffer, som medfører en kronisk stimulering. Blokerende antistoffer blokerer for den normale TSH effekt, hvilket fører til hypothyreose og atrofi af kirtlen.
Antistoffer af IgG type kan passere placenta og give anledning til forbigående hyperthyreose eller hypothyreose hos barnet.


Tolkning

Forhøjede værdier findes hos mere end 90 % med Graves´ sygdom samt ved atrofisk hypothyreose (blokerende antistoffer) 

 

Fejlagtigt høje resultater kan forekomme hos patienter der indtager store mænger biotin kosttilskud (100 mg/dag)1,2.

 

Variation på analyseresultat

Niveau 3,27 IU/L

Niveau 16,4 IU/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

19 %

15,6 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

4,8 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

30 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Kilder

1) Insert Anti-TSHR-Cobas-2019-10.v.1.0.

2) Avery, G: Biotin interference in immunoassay: a review for laboratory scientists: Ann of Clin Biochemistry; 2019

 

Dato

2020-11-02


 
03.11.2020