Calcium (II); stofhast. Pt(U), KBA

 

Kvantitetsnummer

U-Calcium 4160, Pt(U) Ca 1442

SP: EPC00037

 

Kortnavn

Calcium;U, Calcium;Pt(U)

 

Synonym

U-Calcium; massehast, døgnurin-calcium, DU-Ca, U-Calcium;massek., Kalcium.

 

Analyseforkortelse

U-CA, Pt(U)Ca


IUPAC

NPU04160 U—Calcium(II); stofk. = ? mmol/l


 

NPU01442 Pt(U)—Calcium(II); stofhast. = ? mmol/d


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Næstved, Nykøbing F., Slagelse, Køge og Holbæk

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Urinen kan opsamles både med HCL tilsætning og uden tilsætning. Hvis urinen er opsamlet uden HCL skal den surgøres inden forsendelse og analysering til pH< 3.

 

Urindunken vendes mindst 10 gange, evt bundfald skal blandes godt op. 3-5 ml velblandet døgnurin suges over i glas (Beige5). Der angives opsamlingsperiode og urinvolumen.

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden

Centrifugeres inden analysering

Holdbarhed efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 4 døgn ved 4 °C, 3 uger ved -20 °C

Forsendelse

Urinprøve kan sendes som Q-mærket post.

Interferens

Lægemidler indeholdende stontiumsalte kan forårsage signifikant forøgede calciumresultater.

Der er set en kraftig reduktion i calciumværdien i forbindelse med indgift af gadodiamid

 

 

                 
Referenceinterval

Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn < 15 år  < 0,15 mmol/kg/døgn*
     

Kvinder

 15 år

 

 2 – 7

 mmol/d*

 

Mænd

 15 år

 

 2 - 9

 mmol/d*

 

 

* Kompendium i Laboratorie-medicin, Henrik Olesen Amtsrådsforeningen 1988

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af urolithiasis, mistanke om calciumtabende sygdomme, hyper- eller hypocalcæmi af uklar årsag samt mistanke om osteomalaci.

 

Medicinsk baggrund

Calcium er det mest almindelige mineral i kroppen, med ca. 99% i knoglerne,primært som hydroxyapatit. Det resterende calcium fordeler sig mellem de forskellige vævstyper og ekstracellulære væsker, hvor det spiller en vital rolle ved mange livsvigtige processer. Blandt calciums ekstraossøse funktioner i kroppen kan nævnes involvering i blodets koagulation, neuromuskulær ledning, irritation af skeletmuskulaturen og hjertemusklen, enzymaktivering og bevarelse af callemembranens integritet og permeabilitet.

Intravenøst administreret kontraststof til MRI indeholder chelaterende komplekser, som kan interferere med bestemmelsen af calcium.

I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM (Waldennströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater.

 

Tolkning

Værdien af undersøgelsen er stærkt begrænset, da udskillelsen afhænger af kostens indhold af calcium.

 

Forhøjede værdier ses ved øget intestinal calciumabsorption, f.eks. på grund af et højt indhold i kosten, oralt calciumtilskud, D-vitaminforgiftning og øget mængde aktivt D-vitamin (f.eks. ved primær hyperparathyreoidisme, sarkoidose eller andre granulomatøse sygdomme, ved visse lymfomer), og ved øget knoglenedbrydning (f.eks. osteolytiske metastaser, myelomatose, thyreotoksikose, A-vitaminforgiftning og immobilisation).

Lave værdier ses ved nedsat intestinal absorption af calcium, f.eks. på grund af kostinsufficiens, behandling med calciumbindere (natriumcellulosefosfat), prednisonbehandling, Cushing’s syndrom, malabsorptionssyndromer, D-vitaminmangel (osteomalaci, rakitis) og mangel på aktivt D-vitamin.

 

Molvægt

40,08

 

Variation på analyseresultat

Analyseusikkerhed

Niveau 2,81 mmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

10,1 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

27,5 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

77 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-02-22


 
04.03.2021