Lamotrigin;P, KBA

 

Regionalt analysenummer

8732

SPnr: NPU08732

 

Kortnavn

Lamotrigin;P

 

Synonym

Lamictal

Lamotrigin

 

Analyseforkortelse

Lamo


IUPAC

NPU08732; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

140 kr. Filadelfia

 

Udføres

Klinisk biokemi Slagelse, to gange ugentligt

Laboratoriet Filadelfia, alle hverdage

 

Prøvemateriale

Der benyttes Lithium-heparin gelglas, i Nykøbing F, Næstved og Slagelse foretrækkes glas fra Greiner.

1 ml plasma, minimum 200 µl.             

Gel-Tørglas må ikke anvendes.

Holdbarhed i fuldblod er 10 timer.

 

Til Filadelfia:

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link:  http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet

 

Glastype

Heparin gelglas fra Greiner eller BD.

 

Prøvebehandling

Særlige forhold: Prøven tages inden indtagelse af morgenmedicin.


Vejledende terapeutisk interval
10- 50 µmol/l

 

Toksisk koncentration
60 µmol/l


Klinisk farmakologi
Lamotrigin er et nyere antiepileptikum, som har vist sig effektivt overfor tidligere svært behandlelige epilepsiformer. Samtidig indgift af carbamazepin nedsætter lamotriginkoncentrationen, mens en samtidig valproatbehandling vil øge koncentrationen af lamotrigin. T/2 for lamotrigin er 25 - 30 timer. Det meste af indgivet stof genfindes i urinen som et glucuronid-derivat. Lamotrigin virker sandsynligvis ved at nedsætte koncentrationen af den exitatoriske aminosyre, glutamat.

 

 

Dato: 2020-02-17

 

  

17.02.2020