Nitrazepam;P, KBA

 

Regionalt analysenummer

2915

SPnr: NPU02915

 

Kortnavn

Nitrazepam;P

 

Synonym

Apodorm

Pacisyn

 

Analyseforkortelse

Nitrazep


IUPAC

NPU02915; stofk. = ? nmol/l

 

Pris

350 kr.

 

Udføres

Laboratoriet Filadelfia

 

Prøvemateriale

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link:  http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet

 

 

Dato: 2020-02-17 

17.02.2020