Lithium;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

2613

SPnr: NPU02613

 

Kortnavn

Lithium;P

 

Synonym

Litarex, Lithionit, Lithiumkarbonat, LI

 

Analyseforkortelse

Li


IUPAC

NPU02613 P-Lithium;stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551

 

Udføres

Klinisk biokemiske afdelinger i Holbæk, Slagelse, Roskilde.


Svares dagligt (svargruppe 1)


Prøvetagning

Instruktion for rekvirent:
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 4 dage. Medicingivnings- og prøvetagningstidspunkter bør holdes konstant og synkroniseres. Prøven tages bedst om morgenen ca. 11-13 timer efter sidste lithiumdosis. 

  

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

 

Glastype: Serumgelglas

Mængde: 1 ml serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 1 døgn i fuldblod.

Opbevaring: 1 døgn ved 20° C                

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

Vejledende terapeutisk interval
0,5 - 0,8 mmol/L 

Ref. Lyngbye 2001

 

Ringegrænser

1,3 mmol/L

 

Indikation

Kontrol af lithiumbehandling. 

 

Medicinsk baggrund

Lithium anvendes til behandling af manier både til behandling af akutte anfald og til forebyggende behandling, som skal forhindre nye maniske faser. Virkningen indtræder gradvist i løbet af nogle dage og er maksimal efter nogle ugers behandling

 

Tolkning

Det er vigtigt at prøven tages medicinfastende d.v.s. efter minimum 11 timer siden sidste indgift. Blodprøver til kontrol bør ydermere ikke tages før 4 dage efter start af behandling eller efter dosisændring.

 

Molvægt

6,94 g/mol

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

Niveau 0,6 mmol/l

Niveau 1,2 mmol/l

Niveau 2,3 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

14,4 %

7,3 %

7,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2020-08-14


 

13.10.2020