Androstendion;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer
1253

SP nr.: NPU01253

 

Kortnavn

Androstendion;P

 

Synonym

Androst-4-en-3,17-dion

 

Analyseforkortelse

Androsten


IUPAC

NPU01253 P—Androstendion; stofk. = ? nmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

En gang ugentlig

 

Analysen udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse og Holbæk.

 

Prøvemateriale

Heparinplasma

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Glastype:

Heparin gelglas

Ved mikroprøver benyttes tør-microtainer-rør.

 

Mængde:

Minimum 0,5 ml serum/plasma

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 1 døgn i fuldblod ved 21 °C.

Opbevaring efter adskillelse: 1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C og 1 år ved -20 °C.

Forsendelse: afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. Hvis prøven undtagelsesvis ikke kan sendes samme dag, bør den opbevares i køleskab indtil afsendelse.

Interferens: Ingen

 

Referenceinterval

 

Køn

Fra alder

Til alder

Interval

Enhed

Piger

9 år

11 år

0,77 – 4,3

nmol/L

Drenge

9 år

11 år

0,55 – 2,4

nmol/L

Mænd

20 år 

50 år 

1,7 – 6,9

nmol/L

Mænd

50 år

70 år

1,6 – 6,5

nmol/L

Kvinder

I fertil alder

 

2,4 – 8,9

nmol/L

Kvinder

Efter menopausen

 

0,8 – 4,8

nmol/L

 

Ref. Statens seruminstitut.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Androstendion indeholdes ved bestilling af analysepakken Androgenstatus (Androgen gruppe;P), som desuden indeholder komponenterne P-Testosteron, P-frit Testosteron, P-Sexualhormonbindende globulin (SHBG) og P-Dehydroepi-androsteron sulfat (DHEAS) samt 17-Hydroxyprogesteron.

Ved mistanke om androgenforhøjelse hos kvinder, f.eks. ved virilisering, amenoré og infertilitet, samt ved tilstande med øget østrogenaktivitet hos postmenopausale kvinder. Endvidere ved mistanke om ovarietumor, og binyrebarktumor.

Hos mænd: Hypogonadisme.

Hos børn: Pubertas præcox, pubertas tarda.

 

Medicinsk baggrund

Androstendion er et steroidhormon med androgen virkning. Det dannes i både binyrebark og gonader. Androstendion er det sidste forstadium til testosteron. Det kan i perifere væv omdannes til testosteron.

 

Tolkning

Forhøjede værdier af androgener hos kvinder ses ved hirsutisme, andre tegn på virilisering, menstruationsforstyrrelse og infertilitet. Den bagved liggende årsag kan være polycystisk ovariesyndrom, binyrebarkhyperplasi, androgenproducerende ovarietumor og androgenproducerende binyrebarktumor.

 

Jævnfør Mayo-klinikken er isolerede, forhøjede Androstenedion værdier, over 17,5 nmol/L indikative for, typisk benign, binyrebark hyperplasi. Hvor de høje værdier følges af endnu mere forhøjede 17-OH Progesteron og DHEAS værdier kan der være tale om androgenproducerende binyrebark carcinom. Ved mindre udtalte forhøjelser af Androstenedin og Testosteron kan et Testo/Andro forhold > 1,5 (normalt cirka 1) indikere neoplastisk androgen produktion.

 

Ref. https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/9709

 

Molvægt

286,41 g/mol

 

Dato

Revideret 2019-07-31


 
08.08.2019