Reno pulmonalt syndrom gruppe;P (ANCA), KBA

 

Glomerulær basalmembran-IgG;P kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale Klinisk Biokemisk Afdeling

  

OBS! Glomerulær basalmembran-IgG;P indgår IKKE i "Reno pulmonalt syndrom gruppe;P" men skal bestilles separat

  

Kvantitetsnummer

ANCA gruppe: 14558

SP: NPU14558

  

Gruppen ANCA gr indeholder:

MPO ANCA: 28334

Pr3 ANCA: 28335

 

Desuden kan bestilles: 

Gm ANCA: 12552

  

Kortnavn

Reno pulmonalt syndrom gruppe;P

Myeloperoxidase-IgG [MPO];P

Proteinase 3-IgG [PR3];P

Glomerulær basalmembran-IgG;P

    

Synonym

ANCA, ANCA(IgG) gruppe;P, ANCA IIF screening, Neutrophilocytcytoplasma-antistof(IgG)

MPO-ANCA, Myeloperoxidase-ANCA (IgG), anti-MPO, MPOs,

Pr3-ANCA, Proteinase 3-ANCA (IgG), anti-PR3,  PR3s,

Anti-GBM, Gm, GBM, Goodpasture antistof

  

Analyseforkortelse

ANCA gr

MPO ANCA

Pr3 ANCA

Gm ANCA

  

IUPAC

NPU14558 P—Reno-pulmonalt syndrom; arb.stofk.(liste; proc.) (ANCA gr)

 

Gruppen ANCA gr indeholder:

NPU28334 P—Myeloperoxidase-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2720) = ? × 10³ int.enh./L
NPU28335 P—Proteinase 3-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2721) = ? × 10³ int.enh./L

  

Desuden kan bestilles:

NPU12552 P—Glomerulær basalmembran-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

    

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres

Udføres dagligt på hverdage i Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) Nykøbing F og Roskilde.

Udføres desuden akut hele døgnet efter aftale (se nedenfor).

 

Nykøbing F:

Udføres akut hele døgnet. Ved behov for akut analysering kontaktes Klinisk Biokemisk Afdeling Nykøbing F på tlf. 5651 5709. 

  

KBA Nykøbing F udfører analyserne på prøver taget i det tidligere Vestsjællands Amt eller i det tidligere Storstrøms Amt bortset fra en del af Faxe/Stevns-området.

  

Roskilde: 

Udføres akut i dagtiden på hverdage. Der skal rettes telefonisk henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde på telefon 4732 5600 inden kl. 11, og prøven skal være på afdelingen inden kl. 12. Prøver udenfor dette tidsrum skal sendes til KBA Nykøbing F.  

 

KBA Roskilde udfører analyserne på prøver taget i det tidligere Roskilde Amt eller i en del af Faxe/Stevns-området.

  

VIGTIGT ved AKUTTE prøver:

Læs Arbejdsgang ved rekvirering, håndtering og forsendelse af AKUTTE ANCA prøver hele døgnet.

OBS Anti-GBM skal bestilles selvstændigt  

    

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod
  

Serum

   

Glastype:

Serum-gelglas

   

Mængde:

1 mL serum
      

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 1 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 3 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 12 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 Interferens: Streptavidin-antistoffer kan påvirke MPO ANCA og Pr3 ANCA.

 

  

Referenceinterval

 Autoantistof/
 specificitet

 Referenceinterval

 Prøvesvar (kU/L)

 MPO-ANCA

 

 Negativ

 <3,5     negativ
 3,5-5,0 tvivlsom
 >5,0     positiv

 Pr3-ANCA Negativ <2,0     negativ
 2,0-3,0 tvivlsom
 >3,0     positiv
 Anti-GBM Negativ <7,0     negativ
 7,0-10  tvivlsom
 >10      positiv

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

   

     

Ringegrænser

Ingen

    

Indikation

Formodning om primær vasculitis af typerne Wegeners granulomatose, mikroskopisk polyangiitis, polyarteritis nodosa, fokal nekrotiserende glomerulonefrit, Churg-Strauss' syndrom, Kawasakis syndrom og relapsing polychondritis. 

  

Medicinsk baggrund

MPO- og Pr3-ANCA synes at spille en direkte patogenetisk rolle ved systemisk vasculititis.

  

Tolkning

Auto-antistoffer mod myeloperosidase (MPO-ANCA) forekommer især ved mikroskopisk polyangiitis (MPA) og fokal nekrotiserende glomerulonefrit (NCGN). Antistoffer mod MPO ses desuden hos en mindre del af patienter med polyarteritis nodosa, Churg-Strauss' syndrom og Kawasakis syndrom, medicamentel SLE samt hos ca. 10 % af patienter med Wegeners granulomatose (WG). Antistoffer mod proteinase 3 (Pr3-ANCA) forekommer især ved Wegeners granulomatose, men også ved mikroskopisk polyangiitis, idiopatisk fokal nekrotiserende glomerulonefrit og relapsing polychondritis. Ved Wegeners granulomatose er hyppigheden >90 % i aktiv systemisk fase og ca. 15 % i inaktiv fase. Titeren falder, og resultatet af undersøgelsen skifter ofte fra positivt til negativt, når sygdommen går i remission

OBS! Tilstedeværelse af streptavidin-antistoffer kan give falsk forhøjede værdier for MPO ANCA og Pr3 ANCA. Kontakt den udførende KBA, hvis streptavidin-antistoffer mistænkes.

 

Test

WG

NCGN

MPA

Churg-Strauss' syndrom

Polyarteritis nodosa

Goodpasture syndrome

SLE

MPO- ANCA

10 %

65 %

45 %

60 %

15 %

30-40 %

8 % men højere ved drug induced lupus

Pr3-

ANCA

50 % (inactive)

> 95 % (active)

30 %

sjælden

10-30 %

8-10 %

 

 

  

       

Molvægt

150.000

 

Variation på analyseresultat

Glomerulær basalmembran-Ab(IgG);P, Myeloperoxidase-Ab(IgG);P og Proteinase 3-Ab(IgG);P

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

26 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 40 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2021-03-09


 
25.03.2021