Reno pulmonalt syndrom gruppe;P (ANCA), KBA

 

Kvantitetsnummer

ANCA gruppe: 14558

SP: NPU14558

 

MPO ANCA: 28334

Pr3 ANCA: 28335

Gm ANCA: 12552

  

Kortnavn

Reno pulmonalt syndrom gruppe;P

  
Synonym

ANCA, ANCA IIF screening

Myeloperoxidase-ANCA (IgG), anti-MPO, MPOs,

Proteinase 3-ANCA (IgG), anti-PR3,  PR3s,

Gm, Anti-GBM, Goodpasture antistof

 
Analyseforkortelse

ANCA gr.

MPO ANCA

Pr3 ANCA

Gm ANCA


IUPAC

NPU14558 P—Reno-pulmonalt syndrom; arb.stofk.(liste; proc.) (ANCA gr)

 

Gruppen ANCA gr indeholder:

NPU28334 P—Myeloperoxidase-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2720) = ? × 10³ int.enh./L
NPU28335 P—Proteinase 3-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2721) = ? × 10³ int.enh./L

  

Desuden kan bestilles:

NPU12552 P—Glomerulær basalmembran-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  
Udføres

Dagligt på Klinisk Biokemisk Afdeling Nykøbing F og Roskilde

 

Nykøbing F:

Udføres akut hele døgnet. Ved behov for akut analysering kontaktes Kliniske Biokemisk Afdeling NFS på tlf. 5651 5709.

  

KBA Nykøbing F udfører analyserne på prøver taget i det tidligere Vestsjællands Amt eller i det tidligere Storstrøms Amt bortset fra en del af Faxe/Stevns-området.

  

Roskilde: I akutte tilfælde kan der laves aftale om, at analysen udføres samme dag. Der skal rettes telefonisk henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling på telefon 4732 5600 inden kl 11, og prøven skal være på afdelingen inden kl 12. Prøver efter dette tidsrum skal sendes til KBA Nykøbing F.

  

KBA Roskilde udfører analyserne på prøver taget i det tidligere Roskilde Amt eller i en del af Faxe/Stevns-området.

 

  

VIGTIGT ved AKUTTE prøver:

Læs Arbejdsgang ved rekvirering, håndtering og forsendelse af AKUTTE ANCA prøver hele døgnet

  

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod
  

Serum

   

Glastype:

Serum-gelglas

   

Mængde:

1 mL serum
  
Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 °C.

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

 

1 døgn efter prøven er taget.

Opbevaring efter adskillelse:

 

3 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 1 år ved -20 °C.

Forsendelse:

 

Kan sendes med almindelig post.
 


Referenceinterval

 Autoantistof/
 specificitet

 Referenceinterval

 Prøvesvar (kU/L)

 MPO-ANCA

 

 Negativ

 <3,5     negativ
 3,5-5,0 tvivlsom
 >5,0     positiv

 PR3-ANCA Negativ <2,0     negativ
 2,0-3,0 tvivlsom
 >3,0     positiv
 GmANCA Negativ <7,0     negativ
 7,0-10  tvivlsom
 >10      positiv

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

  

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formodning om primær vasculitis af typerne Wegeners granulomatose, mikroskopisk polyangiitis, polyarteritis nodosa, fokal nekrotiserende glomerulonefrit, Churg-Strauss' syndrom, Kawasakis syndrom og relapsing polychondritis. 

 

Medicinsk baggrund

MPO- og Pr3-ANCA synes at spille en direkte patogenetisk rolle ved systemisk vasculititis


Tolkning

Auto-antistoffer mod myeloperosidase (MPO-ANCA) forekommer især ved mikroskopisk polyangiitis (MPA) og fokal nekrotiserende glomerulonefrit (NCGN). Antistoffer mod MPO ses desuden hos en mindre del af patienter med polyarteritis nodosa, Churg-Strauss' syndrom og Kawasakis syndrom, medicamentel SLE samt hos ca. 10 % af patienter med Wegeners granulomatose (WG). Antistoffer mod proteinase 3 (Pr3-ANCA) forekommer især ved Wegeners granulomatose, men også ved mikroskopisk polyangiitis, idiopatisk fokal nekrotiserende glomerulonefrit og relapsing polychondritis. Ved Wegeners granulomatose er hyppigheden >90 % i aktiv systemisk fase og ca. 15 % i inaktiv fase. Titeren falder, og resultatet af undersøgelsen skifter ofte fra positivt til negativt, når sygdommen går i remission

 

Test

WG

NCGN

MPA

Churg-Strauss' syndrom

Polyarteritis nodosa

Goodpasture syndrome

SLE

MPO-ANCA

10 %

65 %

45 %

60 %

15 %

30-40 %

8 % men højere ved drug induced lupus

PR3-ANCA

50 % (inactive)

> 95 % (active)

30 %

sjælden

10-30 %

8-10 %

 

 

 

Molvægt

150.000

 

Variation på analyseresultat

Glomerulær basalmembran-Ab(IgG);P, Myeloperoxidase-Ab(IgG);P og Proteinase 3-Ab(IgG);P

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

26 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 40 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2019-03-01


 

Bilag:
Arbejdsgang ved rekvirering, håndtering og forsendelse af AKUTTE ANCA prøver hele døgnet
01.03.2019