Magnesium;P, KBA

 

Kvantitestnummer

2647

SP: NPU02647

 

Kortnavn

Magnesium;P

 

Analyseforkortelse

Mg


IUPAC

NPU02647 P—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/l

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-fredag).

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Heparinplasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde: 

min. ½ ml plasma

 

Prøvebehandling

 

Afhentningsordning:   Holdbarhed 10 timer ved 20° C 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

1 døgn

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20° C, 7 døgn ved 4° C, 12 mdr. ved -20° C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som almindelig post.

Interferens:

Lipæmi, Icterus, Hæmolyse og anden relevant interferens

 

 

Referenceinterval  

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn

0

15 dage

0,82 - 1,62

mmol/L

 

15 dage 

1 år

0,81 - 1,27

mmol/L

   1 år 6 år  0,76 -1,0 mmol/L
 Piger  6 år 14 år  0,73-0,93  mmol/L
 Piger  14 år 19 år 0,65-0,93  mmo/L
 Drenge  6 år 19 år  0,71-0,93  mmol/L 

 

 

 

 

Kvinder/Mænd

 19 år

100 år

0,71-0,94

mmol/L

 

Ringegrænser 

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hypermagnesiæmi, f.eks. ved akut eller kronisk nyreinsufficiens, tilstande med muskelsvaghed og svækkede dybe reflekser, hjertearrytmier eller sedering

Mistanke om hypomagnesiæmi, f.eks. ved underernæring og malabsorption, hjertearrytmier, tremor, krampetilstande, delirum eller coma af uklar genese

Monitorering af kritisk syge patienter, især under intensiv behandling af væske- og elektrolytforstyrrelser.

Monitorering ved behandling med Magnesium drop i forbindelse med krampe profylakse eller krampe behandling ved pre-eklampsi. 

Medicinsk baggrund

Kroppens indhold af magnesium er ca 24 g; 60 % forefindes i skelettet, 40 % i muskler, lever mv. Serum magnesium udgør kun 0.3 % af den samlede magnesium pool. Magnesium indgår som co-faktor ved mange enzymatiske processer, heriblandt energimetabolismen, ved protein og nukleinsyresyntese, membranstabilisering, nerveledning og iontransport (natrium, kalium og calcium).

 

Tolkning

Den hyppigste årsag til hypermagnesiæmi er nyresvigt. Sjældnere årsager er Addisons sygdom, hypotyreose, lithiumbehandling, milk-alkali syndromet, hepatitis og hyperparathyreoidisme. Overdosering ved behandling med magnesium kan naturligvis også medføre hypermagnesiæmi.

Lave værdier ses ved malnutrition og -absorption, ved kronisk alkoholisme, ved brug af loop-diuretika og ved tubulære nyreskader, og ved hyperaldosteronisme og hypoparathyreoidisme. Ved behandling af coma diabeticum udviser P-Magnesium samme forløb som P-Kalium, med initialt høje værdier der falder når cellernes glucoseoptagelse normaliseres og acidosen bedres.

Hæmolyse (in vivo eller in vitro) giver falsk let forhøjede værdier, da analyse metoden er en farvemetode.

 

Molvægt

24,3 g/mol

Variation på analyseresultat

Niveau 0,4 mmol/L

Niveau 1,0 mmol/L

Niveau 1,9 mmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

20,9 %

8,6 %

8,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

3,6 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

30,6 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant

 

Dato
2020-02-03

 


 
03.02.2020