Magnesium;P, KBA

 

Kvantitestnummer

2647

SP: NPU02647

 

Kortnavn

Magnesium;P

 

Analyseforkortelse

Mg


IUPAC

NPU02647 P—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger, Region Sjælland.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Heparinplasma

 

Glastype

Heparin-gelglas

 

Mængde

Min. 0,5 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 1 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post.

 


Referenceinterval

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn*

0

15 dage

0,82 - 1,6

mmol/L

 

15 dage 

1 år

0,81 - 1,3

mmol/L

   1 år 6 år  0,76 -1,0 mmol/L
 Piger  6 år 14 år  0,73-0,91 mmol/L
 Piger  14 år 19 år 0,65-0,93  mmo/L
 Drenge  6 år 19 år  0,71-0,93  mmol/L 

 

 

 

 

Kvinder/Mænd**

 19 år

 

0,71-0,94

mmol/L

* DSKB 2015 

** NORIP

 

Ringegrænser 

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hypermagnesiæmi, f.eks. ved akut eller kronisk nyreinsufficiens, tilstande med muskelsvaghed og svækkede dybe reflekser, hjertearytmier eller sedering

Mistanke om hypomagnesiæmi, f.eks. ved underernæring og malabsorption, hjertearytmier, tremor, krampetilstande, delirum eller coma af uklar genese.

Monitorering af kritisk syge patienter, især under intensiv behandling af væske- og elektrolytforstyrrelser.

Monitorering ved behandling med Magnesium-drop i forbindelse med krampe profylakse eller krampe behandling ved pre-eklampsi. 

Medicinsk baggrund

Kroppens indhold af magnesium er ca. 24 g; 60 % forefindes i skelettet, 40 % i muskler, lever mv. Serum magnesium udgør kun 0.3 % af den samlede magnesium pool. Magnesium indgår som co-faktor ved mange enzymatiske processer, heriblandt energimetabolismen, ved protein og nukleinsyresyntese, membranstabilisering, nerveledning og iontransport (natrium, kalium og calcium).

 

Tolkning

Den hyppigste årsag til hypermagnesiæmi er nyresvigt. Sjældnere årsager er Addisons sygdom, hypotyreose, lithiumbehandling, milk-alkali syndromet, hepatitis og hyperparathyreoidisme. Overdosering ved behandling med magnesium kan naturligvis også medføre hypermagnesiæmi.

Lave værdier ses ved malnutrition og -absorption, ved kronisk alkoholisme, ved brug af loop-diuretika og ved tubulære nyreskader, og ved hyperaldosteronisme og hypoparathyreoidisme. Ved behandling af coma diabeticum udviser P-Magnesium samme forløb som P-Kalium med initialt høje værdier, der falder når cellernes glucoseoptagelse normaliseres og acidosen bedres.

Hæmolyse (in vivo eller in vitro) giver falsk let forhøjede værdier, da analyse metoden er en farvemetode.

 

Molvægt

24,3 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,4 mmol/L

Niveau 1,0 mmol/L

Niveau 1,9 mmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

20,9 %

8,6 %

8,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

3,6 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

30,6  %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant

 

Dato

2021-03-09


 
09.03.2021