Kortisol frit;U, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksislæger uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

14495

35834
SP: EPC00028

 

Kortnavn

Kortisol frit;Pt(U)

 

Synonym

Compound F
Hydrocortison

DUCORT

 

Analyseforkortelse

Kor_U


IUPAC

DNK35834 U—Cortisol(frit); stofk. = ? nmol/L

NPU14495 Pt(U)—Cortisol(frit); stofhast.


Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling, Slagelse

 

Prøvemateriale

Til analysen (stofhast.) kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Uden disse oplysninger afgives resultatet udelukkende som koncentration.

Opsamlingsdunk til døgnurin rekvireres på KBA.

Der skal ikke tilsættes hverken syre eller base.

 

Urin:

3-5 ml fra velblandet døgnurin i glas med beige prop og med angiveslse af opsamlingsperiode og urinvolumen.

 

Mængde:

Mindst 2 ml

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

Holdbar i 3 døgn ved 20°C, 14 dage ved 4°C og 1 måned ved -20°C

 

Forsendelse:

Urinprøve indsendes samme dag som almindlig post.

Må ikke sendes fredag og op til helligdage.  

 

Referenceinterval*

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn 3 år 8 år 4 - 55 nmol/døgn
9 år 12 år 7 - 100 nmol/døgn
Kvinder  8 -125 nmol/døgn
Mænd 12 -150 nmol/døgn

* Kilde: Vejle kba

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Formodning om Cushing’s syndrom. Undersøgelsen er ikke velegnet til påvisning af binyrebarkinsufficiens.

 

Medicinsk baggrund

Kortisol cirkulerer i blodet dels bundet til transcortin, dels som frit Kortisol. Det frie kortisol er det biologisk aktive og denne del filtreres i nyrerne. Mængden af kortisol i døgnurin er derfor et udtryk for koncentrationen af frit kortisol.

 

Kortisol bestemmes ved hjælp af en meget specifik analysemetode (LC-MS/MS).

 

Tolkning

Kortisol i plasma udviser betydelig døgnvariation. Dermed er koncentrationen i urin også stærkt variabel, hvorfor der kun analyseres kortisol i døgnurin.

Forhøjede værdier: Cushing’s syndrom. Udskillelsen kan hos disse patienter variere meget fra dag til dag.

 

Molvægt

362,46 g/mol

 

Dato

2019-10-02


 
10.10.2019